Me välitämme – myös ympäristöstä

Vihreät asiat ovat välittämisen arvoisia – aivan kuten me ihmisetkin.

Fastroi Oy on määritellyt toiminnalleen ympäristöpolitiikan, joka on sertifioitu ISO 14001 -ympäristösertifikaatilla. Pyrimme vähentämään ympäristön kuormitusta niin omalla toiminnallamme kuin sähköisillä tuotteillammekin. Siten ratkaisujamme käyttävät asiakkaamme eivät ainoastaan tehosta toimintaansa vaan tekevät myös palveluksen luontoäidille.
Tämä toteutuu muun muassa seuraavasti:

Ajokilometrien vähentäminen

HILKKA™:n automaattinen töiden optimointi sijoittaa oikeat resurssit oikeaan paikkaan tehokkaasti. Optimoinnin suunnittelussa on mahdollista painottaa eri tekijöitä, kuten lyhintä matka-aikaa, jolloin optimointi karsii turhat ajokilometrit.

Ajopäiväkirjan avulla matkat voidaan mitata mobiililaitteella sähköisesti. Ajopäiväkirjasta muodostuu sähköinen matkalasku, joka voidaan myös hyväksyä sähköisesti.
Ylläpidämme mittareita myös oman henkilöstömme ajokilometreistä ja pyrimme vähentämään niitä mahdollisuuksien mukaan. Kannustamme järjestämään kokoukset ja koulutukset usein etänä, että turhia matkustuksesta koituvia päästöjä ei syntyisi.

Paperinkulutuksen vähentäminen

Ratkaisumme avulla pystymme toteuttamaan asiakkaillemme täysin paperittomat työprosessit:

  • Sähköiset käyttöohjeet
  • Sähköiset raportit
  • Sähköinen tiedonsiirto, esim. palkka- ja laskutusasioissa

Järjestelmämme tukee myös seuraavia sähköisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja:

  • eResepti
  • Kanta-arkisto ja kanSa-arkisto
  • PSOP-järjestelmä

Mittaamme myös omaa paperinkulutustamme ja pyrimme vähentämään sitä mm. toimittamalla ohjekirjamme ja muut dokumenttimme pääsääntöisesti sähköisessä muodossa.

Ympäristövastuulliset toimitilat

Toimitilamme sijaitsevat Joensuun Tiedepuistolla, jossa ympäristövastuullisuuteen on kiinnitetty erityisesti huomiota mm. panostamalla jätehuoltoon ja kierrätykseen sekä energiatehokkuuteen mm. talotekniikan ja valaistusratkaisujen kautta.
Tutustu tarkemmin: Joensuun Tiedepuisto