HILKKA ja RAIsoft.net samassa paketissa

Fastroi Oy ja Oy Raisoft Ltd ovat yhteistyössä integroineet HILKKA-toiminnanohjausjärjestelmän ja RAIsoft.net-ohjelmiston toimimaan saumattomasti yhteen. HILKKA- ja RAIsoft-ohjelmistojen välille rakennettu integraatio säästää hoitajien työaikaa ja vähentää samojen tietojen päällekkäistä kirjaamista useampaan järjestelmään.

Fastroin toimitusjohtaja Risto Jalovaara on yhteistyöhön hyvin tyytyväinen: ”Yhteistyö lähti liikkeelle asiakkaidemme kehitystoiveesta. He kysyivät meiltä, olisiko mahdollista saada integraatiota HILKKA- ja RAIsoft-ohjelmiston välille. Ryhdyimme Raisoftin kanssa selvittämään, kuinka asian voisi käytännössä toteuttaa. Nyt olemme integraation toisessa vaiheessa ja asiakkaiden seuraavien kehitystoiveiden pohjalta päätämme kuinka kehitystä jatketaan eteenpäin. Mikäli vielä syvempi integraatio koetaan tarpeelliseksi, voimme jatkaa vielä pitemmälle”, Jalovaara lupaa.

Kerätyistä tiedoista kaikki hyöty irti

Raisoft tarjoaa kattavan RAIsoft.net-ohjelmiston lisäksi asiakkailleen myös koulutus- ja asiantuntijapalveluita.
– Terveydenhuollon palveluntarjoajilla on lain määräämä velvollisuus kerätä asiakkaistaan tiettyjä tietoja tilastointia varten. Me Raisoftilla pyrimme vakaasti siihen, että kerättävistä tiedoista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. Koulutus- ja asiantuntijapalveluittemme avulla asiakkaamme oppivat tulkitsemaan ja hyödyntämään kerättyä tietoa ja käytettävissä olevia mittareita, Raisoftin toimitusjohtaja Robert Åström painottaa ja toteaa, että parhaimmillaan RAI on erinomainen työkalu sekä hoitohenkilökunnalle että hoitotyötä johtaville.

– Oikea, ajantasainen ja vertailukelpoinen tieto auttaa kohdistamaan resurssit mahdollisimman hyvin, lisää hoitotyön läpinäkyvyyttä, antaa mahdollisuuden seurata hoidon vaikuttavuutta ja paljastaa myös kehitystä vaativat kohteet. Tavoitteena on tehdä oikeita toimenpiteitä, oikeaan aikaan oikealle asiakkaalle.

Integraatiolla ei käyttöönottomaksua

Yhteistyön ja integraation kunniaksi Raisoft lupaa Fastroin HILKKA-asiakkaille reilun kädenojennuksen.
– Mikäli HILKKA-asiakas haluaa nyt tai myöhemmin ottaa RAIsoft-ohjelmiston käyttöön, ei asiakkailta veloiteta integraation käyttöönottomaksua, ainoastaan vuosimaksu. Lupaus koskee sekä nykyisiä että uusia asiakkaita!
– Ne asiakkaat, joilla on jo käytössä sekä HILKKA että RAIsoft.net-ohjelmisto, voivat olla integraation käyttöönotosta yhteydessä suoraan Fastroille. Raisoftin uusien asiakkaiden, joilla on jo HILKKA-ohjelmisto käytössä kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä Raisoftiin, Åström ja Jalovaara selventävät työnjakoa.

HILKKA -toiminnanohjausjärjestelmän ja RAIsoft.net- ohjelmiston integraatio

Siirtyvät tiedot

  • RAIsoft-ohjelmiston käynnistys HILKKA-järjestelmästä. Tukee ensimmäisen kirjautumiskerran jälkeen kertakirjautumista (SingleSignOn)
  • potilaan nimi, hetu, osastotieto

HILKKA-järjestelmästä RAIsoftiin

  • diagnoosit
  • lääketiedot
  • kuntatiedot, kieli
  • pituus, paino

RAIsoftista HILKKA:an

  • arvioinnista mittarit
  • mittarikysymysten merkinnät
  • aktivoituneet CAP/RAP-tiedot -> vain viimeisimmästä lukitusta arvioinnista

Yhteydenotot:
Fastroi Oy
sales@fastroi.fi

Mikko Hassinen
myyntipäällikkö
p. 050 374 8326

Liisa Porento
asiakkuuspäällikkö
p. 050 374 5641