HILKKA liitetty Kanta-palveluihin

 

Fastroi HILKKA on nyt virallisesti Kanta-auditoitu järjestelmä ja siten Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon A-järjestelmä. Todistuksen Kanta-auditoinnista löydät Kanta-palvelujen verkkosivulta.

Lisätietoja tietojärjestelmien luokittelusta ja niiden ehdoista löydät Valviran verkkosivulta.

Fastroi viralliseksi Kanta-välittäjäksi

Samalla Fastroi Oy on hyväksytty viralliseksi Kanta-välittäjäksi. Välittäjällä (Kanta-välittäjä) tarkoitetaan terveydenhuollon organisaation tai apteekin Kanta-liittymisessä hyödyntämää palveluntarjoajaa, jolla on tässä roolissa mahdollisuus nähdä salaamattomia potilastietoja esim. ylläpitotoimien yhteydessä, ja joka voi vastata esimerkiksi ulkoistetusta Kanta-liityntäpisteestä. Välittäjällä on oltava valtuutus sote-palvelun antajalta, sen on rekisteröidyttävä THL:n välittäjärekisteriin ja huolehdittava omavalvonnan kautta tietoturvallisuusvaatimuksista.

Kanta-välittäjärekisteriin hyväksytyt toimijat löydät täältä.

HILKKA eReseptin käyttöönotto on helppoa

HILKKA eReseptin tilaus tapahtuu käyttöönotosta asiakastukemme tai myyjiemme kautta. eResepti-osio on toteutettu itsenäisenä moduulina ja se voidaan sujuvasti ottaa käyttöön ilman raskasta käyttöönottoprosessia.

HILKKA eReseptiä voidaan käyttää kaikissa HILKKA-ympäristöissä ja se tuo huomattavan lisäarvon mm. asiakkaan kokonaislääkityksen seurantaan: esim. Reseptikeskuksesta haetut lääkitystiedot näkyvät ja päivittyvät myös HILKKA:n perinteisten lääkitysnäkymien kautta.

Tietoturvallinen HILKKA eResepti

eReseptin käyttöönoton yhteydessä HILKKA tarkistaa jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön ammattioikeudet Valviran Terhikki-rekisteristä. Käyttöympäristö ja sanomien välityspalvelu on suojattu alan uusimmilla tekniikoilla mm. Cisco NGIPS ja Entrust Identity Guard. HILKKA eReseptin SaaS-palveluiden käyttöpalvelut toimittaa Javerdel Oy. HILKKA:n eResepti -osio mahdollistaa myös yksityisen ammatinharjoittajien toiminnan HILKKA:n sisällä. eReseptiosio mahdollistaa omien lääkemääräysten (apteekissa valmistettava tai lääketietokannan ulkopuolinen valmiste) ylläpidon ja lisäämisen HILKKA:n ylläpidon kautta.

HILKKA:n eResepti sisältää seuraavat toiminnot:

  • Lääkemääräysten hakeminen
  • Lääkemääräyksen tekeminen ja allekirjoittaminen
  • Lääkemääräyksen korjaaminen ja allekirjoittaminen
  • Lääkemääräyksen mitätöinti ja allekirjoittaminen
  • Lääkemääräyksen lukituksen purku ja allekirjoittaminen
  • Lääkemääräyksen uusiminen ja uusimispyynnön käsittely

Tulosteet:

  • Yhteenveto lääkemääräyksistä
  • Potilasohje
  • Yhteenveto lääkemääräyksistä ulkomaan matkalle
  • Potilasohje ulkomaan ostolle


Fastroi Oy
Fastroi on innovatiivinen järjestelmätoimittaja, joka tuottaa langattomia tiedonkeruuratkaisuja hoiva-alan ja asumispalvelujen toiminnanohjaukseen. Yrityksen tuotteet edustavat alan kärkiosaamista, jonka perustana on henkilöstön laaja kokemus avoimen lähdekoodin, langattoman teknologian sekä paikkatiedon hyödyntämisestä. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Joensuussa ja Espoossa. Lisätietoja fastroi.fi.