HILKKA-varhaiskasvatus

Jotkut asiat ovat pienestä kiinni.

HILKKA-varhaiskasvatus on sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) päiväkotien ja perhepäivähoidon tarpeisiin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Se on kehitetty yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa ja se sopii yhtenäiseksi ratkaisuksi koko varhaiskasvatuksen käyttöön. Lisäksi vanhempien sähköinen asiointi mahdollistaa haluttujen hoitoaikojen varaamisen ja seurannan.

Tietojen hallinnasta ei tarvitse tehdä vaikeaa

Järjestelmä mahdollistaa työ- ja hoitoaikojen vaivattoman ylöskirjaamisen sekä reaaliaikaisen tietojen siirron ja yksityiskohtaisen tarkastelun. Myös lasten ateriatietojen tallentaminen perhepäivähoidossa, työntekijöiden palkkatietojen ja kustannuskorvausten seuranta onnistuu yhden saman järjestelmän, Fastroi HILKKA-varhaiskasvatus, avulla. Järjestelmä toimii mutkattomasti myös mobiilissa. Ketterä toiminnanohjausjärjestelmä vapauttaa lastenhoitajille ja kasvattajille enemmän aikaa tärkeimpään, eli lasten kanssa olemiseen.

Tehokasta työsuunnittelua

Varhaiskasvatuksen tarpeisiin räätälöidyllä työvuoronsuunnitteluominaisuudella johto voi järjestellä työvuorot kätevästi. Fastroi HILKKA-järjestelmän avulla tehokkaan ja toimivan työvuorosuunnittelun perusajatus, eli työntekijöiden sijoittaminen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, on helppo toteuttaa. Tämä takaa korkeatasoisen palvelutuotannon. Älykäs järjestelmä osaa myös huomioida työehtolainsäädännön ja työehtosopimusten mukaiset laskenta-avut TES-tulkintoineen ja esittää ne työvuorojen suunnittelijalle ymmärrettävästi.

Tarpeisiin mukautuvat palvelupaketti

Järjestelmä sisältää suuren määrän valmiita rajapintoja, jonka vuoksi liitännät eri taustajärjestelmiin ovat helppoja. Järjestelmä on myös kustannustehokas ja skaalautuva ratkaisu, joten se sopii sekä pienten että suurten organisaatioiden käyttöön.

HILKKA™ ratkaisee:

Haaste: Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa hukataan kuukausittain tuhansia työtunteja manuaaliseen kirjanpitoon.

Ratkaisumme: Fastroin ratkaisun avulla tietojen kirjaaminen nopeutuu ja yksinkertaisuu. Työtunteja säästyy ja aikaa jää kaikkeen muuhun – kuten lasten kanssa olemiselle.

Haaste: Lasten tiedot ovat monissa eri kansioissa ja tietojen päivittäminen voi unohtua.

Ratkaisumme: Järjestelmästämme kaikki tarvittava tieto löytyy ongelmitta sähköisessä muodossa. Tietojen päivittäminen käy rutiininomaisesti, kun se onnistuu missä vain, milloin vain helposti ja nopeasti.