Vanhusten asumispalvelut

Toisista huolehtimisen tulisi olla mahdollisimman helppoa.

Vanhusten asumispalveluympäristöissä työskentelevien hoitajien ja kuntouttajien tulee tarkastella päivittäin useiden eri asiakkaiden tietoja, jotka liittyvät muun muassa hoitohistoriaan, raha-asioihin ja lääkkeisiin. Virheisiin ei ole varaa ja tietoja tulee päivittää tasaisin väliajoin.

Myös työvuorojen suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota varsinkin johdon puolella, jotta työkuormitus jakautuu tasaisesti työntekijöiden kesken. Onneksi sähköisellä toiminnanohjauksella (ERP) nämäkin asiat saadaan helposti hallintaan.

Ratkaisumme avulla asiakkaamme ovat säästäneet sekä aikaa että kustannuksia hoitaessaan päivittäisiä rutiinitehtäviään. Tämän lisäksi myös työn laatu on parantunut, sillä aikaa on käytettävissä paremmin varsinaiseen hoitotyöhön.

Turvallista asiakastietojen hallintaa

Asiakastietojen sähköinen, viiveetön käsittely ja erilaiset käyttäjätasot parantavat asiakkaiden tietoturvaa ja tehostavat heidän tietojensa hallintaa monella tapaa.

Tehokkuutta työskentelyyn lisäävät järjestelmän monipuoliset integrointimahdollisuudet mm. erilaisten potilastieto-, hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa.

Tehokasta työvuorojen suunnittelua

Johto voi järjestellä työvuorot työvuorojen suunnittelun ja optimoinnin avulla helposti, että ne olisivat optimaaliset niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kannalta.

Myös äkillisesti muuttuvissa tilanteissa, kuten sairastapauksissa, reagointi onnistuu nopeasti, kun johto näkee suoraan järjestelmästä työntekijöiden reaaliaikaisen työkuormituksen.

Jouhevaa datan tarkastelua

Järjestelmän avulla hoito- ja kuntoutustyöntekijät näkevät asiakkaiden tiedot helposti esimerkiksi mobiilista käsin asiakaskäynnillä ollessaan. Lisäksi hoitajat voivat tehdä käynteihin liittyvän dokumentoinnin suoraan järjestelmään ja kirjata ylös esimerkiksi kauppa-asioihin ja lääkemuutoksiin liittyvät huomiot näppärästi missä ja milloin vain.

HILKKA™ ratkaisee:

Haaste: Lähes puolet hoitotyöntekijöiden ajasta kuluu toissijaisiin asioihin, kuten tietojen kirjaamiseen ja raportointiin vanhanaikaisilla ja hankalilla järjestelmillä. Tämä aika on aina pois itse hoitotyön teolta.

Ratkaisumme: Tietojen reaaliaikainen hallinta ja tarkastelu, esimerkiksi mobiilisovelluksen avulla, lisää työn tehokkuutta ja laatua sekä säästää aikaa.

Haaste: Hoitotyössä käytetyt järjestelmät ovat epäkäytännöllisiä ja hankalia, eivätkä omaiset esimerkiksi saa usein tietää, kuinka vanhuksen elämään käytännössä kuuluu.

Ratkaisumme: Hoito- ja kuntoutustyöhön liittyvät prosessit dokumentoidaan selkeästi ja niiden tarkastelu onnistuu helposti. Erillinen omaisviestintäsovellus tekee hoitotyöntekijöiden ja läheisten yhteydenpidosta entistä jouhevampaa ja läpinäkyvämpää.