Terveydenhuolto

Hoitotyöhön kaivataan lisää inhimillisyyttä. Teknologian avulla teemme siitä mahdollista.

HILKKA™-järjestelmä (ERP) on laajamittainen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka tarjoaa apua myös tehokkaan toiminnanohjauksen prosesseihin hoito- ja sosiaalialan sekä terveydenhuollon työympäristöissä.

Järjestelmä tehostaa muun muassa asiakastietojen hallintaa, työvuorojen suunnittelua ja paperitöiden tekoa. Prosessien jouhevoitumisesta hyötyvät niin työntekijät, asiakkaat kuin omaisetkin.

Turvallista ja järjestelmällistä tietojen hallintaa

Järjestelmän erilaiset käyttäjätasot parantavat asiakkaiden tietoturvaa ja heidän tietojensa hallintaa. Automaattinen varmuuskopiointi ja sähköiset tietokansiot pitävät huolen, että potilastiedot säilyvät salassa ja turvassa, mutta silti järjestyksessä yhdessä samassa paikassa.

Vähemmän virheitä, enemmän aikaa

Valmiiden luokitusten ja lomakepohjien ansiosta tietojen kirjaaminen on johdonmukaista ja tarkkaa esimerkiksi sairauksien ja diagnoosien osalta. Järjestelmästä löytyy mm. Lääketietokeskuksen ajantasainen lääketietokanta, joka helpottaa mm. päivittäistä lääkitysten kanssa tehtävää työtä. Työnteosta tulee järjestelmän ansiosta tarkempaa ja jouhevampaa – aikaa jää enemmän itse potilastyöhön papereiden pyörittelyn sijaan.

Laajat integraatiot

Laajat integrointimahdollisuudet lisäävät järjestelmän monipuolisuutta. Järjestelmä toimii yhteen mm. erilaisten potilastieto-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa. Järjestelmään voidaan kytkeä myös sähköinen resepti (eResepti).

Muita lisäominaisuuksia ovat mm. työvuorosuunnittelu ja asiakaslaskutus. Järjestelmään voidaan kytkeä myös verkkoajanvarausominaisuus, jolla tuetaan esim. lääkäriasemien toimintaa.

HILKKA™ ratkaisee:

Haaste: Monet järjestelmät eivät sisällä Kanta-arkiston ja sähköisen reseptin integraatiota. Tämän vuoksi päivittäinen työ esim. lääkäriasemilla vaikeutuu, kun potilastieto on pirstaloitu moniin eri järjestelmiin.

Ratkaisu: Fastroi HILKKA™-järjestelmän integraatio Kanta-arkistoon ja sähköiseen reseptiin (eResepti) tekee potilaiden palvelusta ja asiakastietojen hallinnasta sujuvampaa. Järjestelmä on käytössä myös ns. etälääkäreillä, jotka hoitavat potilaita virtuaaliympäristöissä.