Päihdekuntoutus

Kukaan tuskin laittaa pahakseen, jos työnteosta tulee hieman helpompaa?

Fastroi HILKKA™-toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on hoitotyöprosesseja tukeva asiakastietojärjestelmä, joka soveltuu hyvin päihdekuntoutusta tarjoaville avo- ja asumispuolen yksiköille. Järjestelmää voidaan käyttää apuna myös mm. tukiasuntoihin annettavien kuntoutuspalveluiden seurannassa ja laskutuksessa. HILKKA™ on tehokas apuväline myös hoitotyön johtamisessa, suunnittelussa ja raportoinnissa.

Enemmän aikaa oikeaan kuntoutustyöhön

Järjestelmän avulla kaikki asiakastieto säilyy yhdessä paikassa ja tietojen kirjaaminen on vaivatonta. Prosesseja sujuvoittaa myös järjestelmästä löytyvät valmiit luokitukset ja lomakepohjat. Ohjelmaan voidaan koota mm. asiakaskohtaiset kuntoutussuunnitelmat, viikko-ohjelmat, arviokokonaisuudet, fysiologiset mittaukset ja lääkitykset. Myös dokumenttien, dosettipohjien ja lääkityshistorioiden tulostusmahdollisuus helpottaa tietojen hallintaa ja raportointia. Liikkuvan työn haasteita taas vähentää se, että tietojen kirjaaminen ja tarkastelu onnistuu kätevästi myös mobiililaitteella.

Vähemmän virheitä, enemmän mahdollisuuksia

Järjestelmästä löytyy mm. Lääketietokeskuksen ajantasainen lääketietokanta, joka helpottaa päivittäistä lääkitysten kanssa tehtävää työtä. Ajantasaiset tiedot asiakkaan lääkityksistä ja niiden vaikutuksista luovat turvallisuutta ja vähentävät virheiden mahdollisuutta. Järjestelmän monipuolisuutta lisäävät sen erinomaiset integrointimahdollisuudet mm. erilaisten potilastieto-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa. Erilaiset käyttäjätasot ja automaattinen varmuuskopiointi lisäävät asiakkaiden tietoturvaa.

Optimoitu työvuorojen suunnittelu

Työvuorojen suunnittelun ja optimoinnin ansiosta johto voi suunnitella kuntouttajien työvuorot jouhevasti. Tämän ansiosta työkuorma jakautuu tasaisesti työntekijöiden kesken eikä työnlaatu kärsi edes kiireisinä ajankohtina.

HILKKA™ ratkaisee:

Haaste: Raporttien päivittäminen on monimutkaista ja syö suuren osan kuntouttajien työajasta.

Ratkaisu: Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ansiosta raporttien laatiminen ja tarkastelu käy helposti pääasiallisen kuntoutustyön ohessa. Kaikki tieto kirjataan samaan järjestelmään, jossa se on turvallisesti tallennettuna ja muokattavissa kaiken aikaa. Aikaa jää enemmän varsinaiselle kuntoutustyölle, kun raportointi ja tietojen päivitys onnistuvat mutkattomasti.