Mielenterveyskuntoutus

Miksi tehdä asioista monimutkaisia?

HILKKA™ (ERP) toimii hyvin esimerkiksi mielenterveyskuntoutuksen avo- ja asumispuolen asiakastietojärjestelmänä. Lisäksi järjestelmää voidaan käyttää apuna mm. tukiasuntoihin annettavien kuntoutuspalveluiden seurannassa ja laskutuksessa. Se on myös tehokas apuväline hoitotyön johtamisessa, ja suunnittelussa.

HILKKA™ jouhevoittaa kuntoutettavien aktivoimista

HILKKA™-ohjelman avulla asiakkaiden tiedot pysyvät yhdessä samassa paikassa ja kirjaaminen on vaivatonta. Ohjelmaan voidaan koota mm. asiakaskohtaiset kuntoutussuunnitelmat, viikko-ohjelmat, arviokokonaisuudet ja lääkitystiedot. Mobiilissa toimivan järjestelmän avulla työntekijät näkevät kaikki päivän käynteihin liittyvät oleelliset tiedot missä ja milloin vain. Lisäksi he voivat tehdä käynteihin liittyvän dokumentoinnin kätevästi suoraan järjestelmään vaikka asiakaskäynnin yhteydessä.

Tehostaa tietoturvallista ja lainmukaista kirjaamista

Ratkaisumme takaama sähköisen asiakastiedon viiveetön ja tietoturvallinen käsittely parantaa asiakkaiden turvallisuutta ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Järjestelmän erilaiset käyttäjätasot parantavat myös asiakastietojen salassapitoa. Lisäksi HILKKA™-ohjelmiston dokumenttipohjat täyttävät sosiaalihuollon asiakaskirjalain vaatimukset. Järjestelmän monipuolisuutta lisäävät sen laajat integrointimahdollisuudet mm. erilaisten potilastieto-, hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa.

Oikeat resurssit oikeassa paikassa

Työvuorojen suunnittelun ja optimoinnin avulla johto voi suunnitella työvuorot siten, että työkuorma jakautuu tasaisesti työntekijöiden kesken. Myös avohoitoon liittyvien käyntien reittisuunnittelu onnistuu järjestelmän avulla niin, ettei hukkakilometrejä kerry, ja työ on kustannustehokasta kaikin puolin.

HILKKA™ ratkaisee:

Haaste: Raportointi ja kirjaaminen kuntoutustyössä on aikaa vievää ja monimutkaista.

Ratkaisu: Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla kuntoutettavien kuntoutussuunnitelmien, vointiarvioiden ja hoitoon liittyvien raporttien laatiminen ja tarkastelu käyvät vaivattomasti. Kaikki tieto kirjataan samaan järjestelmään, jossa se on turvallisesti tallennettuna ja päivitettävissä kaiken aikaa. Järjestelmästä löytyy myös valmiit, lainmukaiset lomakepohjat, joita kuntouttajat voivat työssään tarvita. Lomakkeiden sekä muiden dokumenttien, kuten dosettipohjien ja lääkityshistorioiden, tulostusmahdollisuus nopeuttaa työntekijöiden toimintaa ja jättää enemmän aikaa varsinaiselle hoitotyölle.