Lastensuojelu

Koska eihän täällä kukaan pärjää yksin – eikä tarvitsekaan.

Nappula -asiakastietojärjestelmä sopii mainiosti tehostamaan lastensuojelupalveluita tarjoavien yritysten, yhdistysten ja säätiöiden toimintaa. Järjestelmä sopii käytettäväksi sekä lastensuojelun sijaishuollossa että avopalveluissa.

Ohjelmiston avulla työ suoraviivaistuu, kun tieto kulkee helposti ja varmasti tekijältä toiselle. Asiakastietojen siirtäminen kunnan asiakastietojärjestelmään onnistuu nopeasti ja helposti – vain nappia painamalla!  Vaativimpien dokumenttien kirjauksessa Nappula opastaa käyttäjää tekemään kerralla oikein.

Kaikki tieto helposti saatavilla

Lastensuojelutyöhön liittyy paljon erilaisten lomakkeiden käsittelyä ja tietojen tarkastelua. Järjestelmissä lomakepohjat ovat helposti muokattavissa tarpeen mukaan. Nappulan avulla päivittäinen raportointi on helppoa ja nopeaa. Hakutoiminnolla löydät vaivattomasti tarvitsemasi aikaisemmat asiakasraportit. Voit myös rajata hakutuloksia tarpeen mukaan.

Nappula-ohjelmisto ohjaa lapsen sijoitusprosessin aikana tiedonkeruun ja dokumentoinnin rutiineja. Sijoitusprosessin alkuvaiheessa kerätään tietoa perus- ja taustatietolomakkeiden avulla ja lapsen kehityksestä voidaan raportoida raporttimerkinnöillä ja kausikoosteilla.

Järjestelmän takaaman sähköisen asiakastiedon viiveetön ja tietoturvallinen käsittely parantaa asiakkaiden turvallisuutta, ja antavat henkilöstölle enemmän aikaa keskittyä itse asiakkaiden tukemiseen, kun raporttien tarkastelu ja kirjaus sujuvat saumattomasti.

Aidosti helppokäyttöinen järjestelmä

Nappula on suunniteltu ihmisiä varten. Ohjelma on tehty helppokäyttöiseksi, jolloin uudet työntekijät on helppo perehdyttää järjestelmän käyttäjiksi.

Nappulan käyttöliittymä on muokattavissa organisaatioiden tarpeiden mukaisesti, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että käyttöön voidaan ottaa ne toiminnot jotka ovat tarpeellisia työssä.

Järjestelmä tallentaa kaikki tiedot moninkertaisesti, jolloin tietoja on käytännössä mahdoton kadottaa.

Aina ajan tasalla

Nappula pitää sisällään lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntöä kuten esimerkiksi rajoituspäätökset. Lainsäädännön vaatimat muutokset tuodaan järjestelmään automaattisesti. Voit tarkistaa rajoitukset suoraan järjestelmästä, mikä nopeuttaa ja helpottaa käytännön työtä.

Työskentelemme tiiviisti sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa kehittääksemme ohjelmasta yhä paremmin arjen työtä helpottavan työkalun.

Jos haluat kuulla muista ratkaisuistamme, kysy lisätietoja myynnistä!

Haaste: Uuteen järjestelmään siirtyminen aiheuttaa aina tehokkaan työskentelyajan käyttämistä järjestelmän käytön oppimiseen.

Ratkaisumme: Nappulasta on tehty helposti lähestyttävä ja helppokäyttöinen, ettei siihen perehdyttäminen vie aikaa aidolta työltä. Sen käyttöliittymä on muokattavissa työn tarpeiden mukaisesti, eli käytännössä siihen voidaan ottaa käyttöön vain ne toiminnot jotka ovat oleellisia työn kannalta.

Haaste: Lastensuojelutyöhön liittyy paljon asiakastietojen ja lomakkeiden käsittelyä. Dokumentointiin liittyy tiettyjä lakisääteisiä ohjeita, sillä lastensuojelutyön tulee olla juridisesti ja eettisesti perusteltavissa, jolloin oikein tehdyt kirjaukset ovat osa työntekijän oikeusturvaa. Tämä mutkistaa ja hidastaa ohjaajien työntekoa.

Ratkaisumme: Kaikki tärkeät asiakastiedot sekä viranomaisten hyväksymät ja lakiin pohjautuvat lomakkeet löytyvät Nappula -järjestelmästä ongelmitta. Nappula pitää sisällään tietokannan rajoituksista, jolloin ohjelma auttaa valitsemaan oikean rajoituksen oikeaan päätökseen. Järjestelmään voidaan tallentaa kaikki täytetyt lomakkeet ja vanhat raportit, jolloin kaikki asiakasdata säilyy samassa paikassa ja on helposti saatavilla.