Ota yhteyttä

Lastensuojelu

Koska eihän täällä kukaan pärjää yksin – eikä tarvitsekaan.

HILKKA™-toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) sopii mainiosti tehostamaan esimerkiksi lastensuojelupalveluita tarjoavien yritysten, yhdistysten ja säätiöiden, kuten perhe- ja tukikotien toimintaa. Järjestelmä sopii käytettäväksi myös avohuollossa ja sen tukitoiminnoissa, jälkihuollossa sekä lastensuojelukeskuksissa.

HILKKA™-ratkaisumme mm. yksinkertaistaa raportointia ja parantaa asiakkaiden tietoturvaa sekä tehostaa valvontaa ja resurssien oikeanlaista kohdistamista.

Turvallisempaa työskentelyä tärkeiden tietojen parissa

Järjestelmämme takaama sähköisen asiakastiedon viiveetön ja tietoturvallinen käsittely parantaa asiakkaiden turvallisuutta ja antaa henkilöstölle enemmän aikaa keskittyä itse asiakkaiden tukemiseen, kun raporttien tarkastelu ja kirjaus sujuvat saumattomasti. Myös järjestelmän eri käyttäjätasot parantavat asiakkaiden tietoturvaa ja tietojen hallintaa.

Mukana liikkuvan työn haasteissa

Mobiilijärjestelmä on helppokäyttöinen hoitohenkilökunnan työkalu, joka on räätälöity erityisesti kotiin tarjottavien palveluiden kokonaisvaltaista ohjausta varten. Mobiilisovelluksella työntekijät näkevät kaikki päivän asiakaskäynteihin liittyvät oleelliset tiedot, kuten rajoituspäätökset, uhkatilanneraportit ja annetut lausunnot, joiden lisäksi he voivat tehdä käynteihin liittyvän dokumentoinnin kätevästi suoraan järjestelmään vaikka heti käynnin jälkeen.

Kaikki tieto helposti saatavilla

Lastensuojelutyöhön liittyy paljon erilaisten lomakkeiden käsittelyä ja tietojen tarkastelua. Järjestelmän avulla tietojen analysointi onnistuu helposti ja työntekijät löytävät etsimänsä aina lomakkeista tilanneraportteihin nopeasti yhdestä paikasta. HILKKA™-ohjelmiston dokumenttipohjat täyttävät sosiaalihuollon asiakaskirjalain vaatimukset.

HILKKA™ ratkaisee:

Haaste: “Tuplakirjausten” tekeminen – aikaa menee hukkaan ja toiminta ei ole kustannustehokasta.

Ratkaisumme: Asiakastietojen hallinnointi onnistuu reaaliaikaisesti mobiililaitteella eikä tarvetta moniin eri kirjauksiin ole. Kaikki tieto tallentuu samaan järjestelmään eikä “tuplakirjauksia” pääse syntymään.

Haaste: Lastensuojelutyöhön liittyy paljon rajoitustoimenpiteitä ja lomakkeiden käsittelyä. Tämä mutkistaa ja hidastaa ohjaajien työntekoa. Myös dokumentointiin liittyy tiettyjä lakisääteisiä ohjeita, sillä lastensuojelutyön tulee olla juridisesti ja eettisesti perusteltavissa, jolloin kirjallisen todistusaineiston olemassaolo on tärkeää.

Ratkaisumme: Kaikki tärkeät asiakastiedot ja lomakkeet, myös viranomaisten hyväksymät ja lakiin pohjautuvat, löytyvät HILKKA™-järjestelmästä ongelmitta. Järjestelmään voidaan myös tallentaa kaikki täytetyt lomakkeet ja vanhat raportit, jolloin kaikki asiakasdata säilyy samassa paikassa ja on helposti saatavilla.