Kotihoito

Jätetään enemmän aikaa niille arvokkaammille asioille – ihmisille.

Monipuolisten ja räätälöitävissä olevien ominaisuuksiensa ansiosta tuotteemme mukautuu asiakkaidemme tarpeisiin ja lisää tehoa varsinkin ajan- ja resurssienhallinnan, laskutuksen, tietojen keruun ja raportoinnin puolella niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

HILKKA™ on käytössä liikkuvassa työssä esimerkiksi kotihoidon ja -palvelun, kotisairaanhoidon, avustaja- ja siivouspalveluiden puolella. Palveluidemme avulla asiakkaamme ovat säästäneet jopa 25–30 % aikaa ja kustannuksia päivittäisten rutiinitehtäviensä hoidosta sekä parantaneet tätä kautta myös hoitotyönsä laatua.

Turvallisempaa tietojen hallintaa

Sähköisen asiakastiedon viiveetön ja suojattu käsittely ja järjestelmän erilaiset käyttäjätasot parantavat asiakkaidemme tietoturvaa ja helpottavat  heidän tietojensa hallintaa.

Järjestelmän monipuolisuutta lisäävät sen integrointimahdollisuudet mm. eri potilastieto-, hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa.

Liikkuvan työn reaaliaikaista ohjausta

Työvuorojen suunnittelun ja optimoinnin avulla johto voi järjestellä työvuorot helposti, että ne ovat optimaaliset niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin palvelun laadun kannalta.

Myös äkillisesti muuttuvissa tilanteissa johto pystyy reagoimaan nopeasti seuraamalla tilannetta ja ohjeistamalla kentällä toimivia työntekijöitä järjestelmän avulla.

Helppoa ja paikasta riippumatonta dokumentointia

Helppokäyttöinen, mobiilissa saumattomasti toimiva järjestelmä on oiva työkalu kotiin tarjottavien palveluiden kokonaisvaltaiseen ohjaukseen. Sovelluksen avulla työntekijät näkevät kaikki päivän asiakaskäynteihin liittyvät tiedot suoraan mobiili- tai tablettilaitteeltaan, jonka lisäksi he voivat hoitaa käynteihin liittyvän dokumentoinnin vaikka heti asiakaskäynnillä tai sen jälkeen.

HILKKA™ ratkaisee:

Haaste: Suomessa lähes 50 % hoitohenkilökunnan työvuorosta kuluu tietokoneella tehtävään työhön*. Tämä on aina pois itse hoitotyöhön jäävältä ajalta. (*Lähde: Digital Workforce, Tietotyön ajankäyttö sairaanhoitopiireissä 2016.)

Ratkaisumme: Reaaliaikainen tietojen hallinta, tarkastelu ja raportointi helppokäyttöisellä järjestelmällä lisää työnteon tehokkuutta ja laatua sekä vähentää paperityön määrää.

Haaste: Kotihoidossa käytetyt järjestelmät ovat monimutkaisia ja hankalia, eivätkä esimerkiksi omaiset saa usein tietää reaaliaikaisesti, kuinka hoitotyö vanhuksen luona käytännössä sujuu.

Ratkaisumme: Järjestelmämme avulla kotihoidon vaiheet dokumentoidaan selkeästi ja niiden tarkastelu onnistuu helposti. Erillinen omaisviestintäsovellus tekee hoitotyöntekijöiden ja läheisten yhteydenpidosta jouhevampaa ja läpinäkyvämpää.