Vammaispalvelut

Teemme työtä erityisesti ihmisiä varten.

HILKKA™-toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) soveltuu erinomaisesti palveluasumista, henkilökohtaista apua ja vaikeavammaisten päivätoimintaa tarjoaville yksiköille. Järjestelmä on rakennettu yhdessä alalla toimivien asiantuntijoiden kanssa, vammaispalvelulain vaatimukset huomioon ottaen.

Kaikki tieto kootusti yhdessä paikassa

Asiakkaiden perustiedot, toimintakykyarviot, tarvittavat palvelut ja mahdolliset tukitoimet sekä palvelusuunnitelmat löytyvät HILKKA™-järjestelmän ansiosta yhdestä paikasta. Ohjelmasta löytyy myös Lääkelaitoksen tietokanta, joka helpottaa lääkkeiden seurantaa. Kalenteriominaisuus taas sujuvoittaa viikko-ohjelmien tekoa. Ohjelmasta löytyy myös omat osionsa fysioterapeuteille, sosiaalityölle ja päivittäisille raha-asioille. Järjestelmän toimivuutta lisäävät sen erilaiset integrointimahdollisuudet mm. hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa.

Tietoturvallista ja lainmukaista kirjaamista

HILKKA™ takaa asiakastiedon sähköisen, viiveettömän ja tietoturvallisen käsittelyn, mikä parantaa asiakasturvallisuutta ja antaa henkilöstölle enemmän aikaa keskittyä asiakkaiden hoitotyöhön. Järjestelmän erilaiset käyttäjätasot parantavat asiakkaiden tietoturvaa ja tietojen hallintaa. Lisäksi Fastroin hallinnoima pilvipalvelu automaattisilla päivityksillä ja varmuuskopioinneilla takaa sen, että tärkeät tiedot eivät häviä bittiavaruuteen edes ongelmatilanteissa.

Mukana liikkuvan työn haasteissa

Työvuorojen suunnittelu ja optimointi -ominaisuus tekee työvuorojen laatimisesta helppoa ja jouhevaa. Tämän ansiosta resurssit saadaan suunnattua oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja työvuorojen vaihto sujuu ongelmitta. Asiakaskäynteihin liittyvät tiedot kulkevat mobiilissakin mutkattomasti toimivan järjestelmän ansiosta työntekijöiden mukana kaiken aikaa. Myös tietojen kirjaaminen käy jouhevasti missä vain, eikä tietoja tarvitse raportoida kahteen kertaan, sillä kaikki järjestelmän toiminnallisuudet keskustelevat toistensa kanssa.

HILKKA™ ratkaisee:

Haaste: Vammaispalvelua ja erityishuoltoa vaativien asiakkaiden tietojen raportointiin liittyy paljon lain sanelemia vaatimuksia, joita kaikki työntekijät eivät ymmärrä.

Ratkaisu: Järjestelmä tukee vammaispalvelulain mukaisia kirjaus ja tilastovaatimuksia ja selkeyttää dokumentointia.

Haaste: Asiakkaita koskevia rajoitustoimenpiteitä ei kirjata oikein.

Ratkaisu: Kun työpaikalla ei ole olemassa yhtä toimivaa toiminnanohjausjärjestelmää, tulee erilaisten huomiota vaativien asiakastietojen merkinnästä monimutkaista. HILKKA™ poistaa nämä haasteet tekemällä mm. rajoitustoimenpiteiden kirjaamisesta mutkatonta. Samalla tiedot löytyvät yhdestä samasta paikasta, ja ne ovat tarvittaessa hoitohenkilökunnan saatavilla helposti ja nopeasti.