Fastroi Real-Time DayCare™ – stöd till barnomsorgspersonalen

Det är stort att ta hand om de små.

Fastroi Real-Time DayCare™ är ett system för verksamhetsstyrning (ERP) för barnomsorgen inom både privat och offentlig sektor.

Systemet har utvecklats i samarbete med yrkesproffs och lämpar sig som en helhetslösning för hela barnomsorgen.

Systemet gör det smidigt att registrera arbets- och omsorgstider samt överföra data i realtid. För den dagliga arbetsledningen har man inkluderat en skräddarsydd del för planering av arbetspass inom barnomsorgen i systemet.

Systemet kan användas på en mobil enhet med mobildata- eller WiFi-uppkoppling.

Lösningen baseras på Fastrois system för verksamhetsstyrning (ERP). Det innehåller ett flertal färdiga gränssnitt som förenklar anslutningen till olika bakgrundssystem. Systemet erbjuder en kostnadseffektiv och skalbar lösning för både små och stora organisationer.

Egenskaper:

 • Registrering och uppföljning av behandlingstider
 • Planering av arbetspass och arbetsledning
 • Uppföljning av medarbetarnas arbetstid
 • Elektronisk ansökning om barnomsorg
 • Elektronisk ärendehantering och kommunikationskanal mellan vårdnadshavare och barnomsorg
 • Automatisk arbetstidsanteckning utifrån omsorgstider
 • Uppföljning av medarbetarnas löner och kostnadsersättningar
 • Skapande av kundfakturamaterial för barnomsorgen
 • Reservering av omsorgsplatser
 • Placerings- och betalningsbeslut
 • Uppföljning av barnens måltider

Intresserad? Kontakta oss!

Kontakta oss