Vår lösning

Du vill inte kompromissa med de stödbehövandes livskvalitet, men resurserna räcker inte till för att upprätthålla denna med de gamla metoderna.

Fastroi Real-Time Care™ är ett system för verksamhetsstyrning (ERP) som har utvecklats i samarbete med proffs inom vården och som kan anpassas till de mest varierande behov inom boendeservice och hemvård.

År 2017 användes Fastroi Real-Time Care™ vid fler än 1 000 enheter inom den privata och offentliga sektorn runtom i Finland, och antalet slutanvändare uppgick till drygt 35 000.

En effektiv verksamhetsstyrning och ett lättanvänt kunddatasystem har fördelar som inte bara kan mätas i pengar: det blir mer tid över till den egentliga omvårdnaden och arbetsbelastningen fördelas jämnare mellan medarbetarna. Även mängden påfrestande pappersarbete minskar, och man slipper irritationen från krångliga gammaldags system i vardagen.

Därför gynnar vår lösning alla, såväl medarbetarna som de hjälpbehövande klienterna. Människor man bryr sig om – och som bryr sig.

Fastroi Real-Time Care™

Fastroi Real-Time Care™ – stöd till vårdens utmaningar

Människan står alltid i centrum för vår grundliga lösning som utvecklar kundens hela verksamhet.

Systemet för verksamhetsstyrning Fastroi Real-Time Care™ (ERP) har utvecklats tillsammans med professionella inom vården. Vår produkt kan anpassas till kundens behov, och tack vare de många olika gränssnitten och utökningsalternativen kan man skapa individuella lösningar som avlägsnar många flaskhalsar i olika arbetsmiljöer, som boendeserviceenheter och hemtjänsten.

Se mer

Integrationer

Integrationer

Fastroi Real-Time Care™ kan integreras med många nationella gränssnitt, och systemet fungerar sömlöst även mobilt – du kan granska och rapportera uppgifter var som helst, när som helst.

De olika integrationsmöjligheterna med bl.a. trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem utökar Fastroi Real-Time Care™-systemets (ERP) funktionalitet.

Se mer

Intresserad? Kontakta oss!

Kontakta oss