”Vårt goda samarbete med Fastroi bygger på öppen kommunikation och en aktiv vilja att verka för våra kunders bästa.”
– Ritva Turunen, Kuntien Tiera Oy

Kuntien Tiera Oy

Tiera är ett finskt bolag som ägs av flera kommuner och utvecklar ICT-tjänster. I kommunerna uppstod ett behov att få ett system för verksamhetsstyrning inom hemvården. Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote och en grupp kommuner i landskapet Södra Savolax tog på sig rollen som föregångare inom Tiera i detta avseende. Tiera handlade upp en lösning för verksamhetsstyrning inom hemvården utgående från en kravspecifikation man hade upprättat tillsammans med dessa kommuner. Fastroi Real-Time Care™ vann upphandlingen.  Föregångarna inom Tiera införde tjänsten Tiera Mobiili kotihoito år 2013. Sedan dess har alla kommuner inom Tiera haft möjlighet att ta del av tjänsten utan upphandling, vilket fler än 80 av dem har gjort.

”Vårt absoluta krav var ett system som redan finns i produktionsdrift i Finland. Vi ville inte börja produktutvecklandet från grunden med kommunerna”, berättar lösningsansvarig Ritva Turunen på Kuntien Tiera. Även fungerade gränssnitt till patientdatasystem och Fastrois kompetens bland annat inom integrationer talade för Fastroi Real-Time Care™.

Tieras kunder har varit mycket nöjda med systemets funktion. Enligt Tieras och Fastrois kundnöjdhetsenkät i februari 2017* är hela 84,4 procent antingen mycket eller ganska nöjda med tjänsten Tiera Mobiili kotihoito. Vad gäller själva programvaran är användarna mycket eller ganska nöjda särskilt med den enkla implementeringen (93,3 procent av de svarande) och det stöd programvaran ger i arbetet (86,7 procent av de svarande). Enligt enkäten är utvecklingsbehoven som störst inom optimeringen.

Responsen från kommunerna visar att medarbetarna är nöjda med systemet för verksamhetsstyrning och att det underlättar deras vardag. De har fått mer tid över till det direkta klientarbetet. Dessutom har man uppnått kostnadsbesparingar eftersom det nu behövs färre vikarier.

”Vi har ett dagligt samarbete med Fastroi, för det ligger i bådas vårt intresse att tillhandahålla klienterna en så flexibel service som möjligt. Allt har fungerat smidigt”, säger Ritva Turunen.

Tiera och Fastroi marknadsför tillsammans aktivt tjänsten Mobiili kotihoito, som baseras på Fastroi Real-Time Care™, till kommunkunderna. Tiera håller på att utöka Mobiili kotihoito med nya funktioner, bl.a. en planeringsvy för servicestyrning och anhörigkommunikation.

”Vårt goda samarbete med Fastroi bygger på öppen kommunikation och en aktiv vilja att verka för våra kunders bästa”, säger Ritva Turunen.

*Tieras och Fastrois kundenkät, 46 svarande i februari 2017.

Kuntien Tiera Oy

  • Ett aktiebolag som ägs av kommunala aktörer i Finland och utvecklar ICT-tjänster inom kommunsektorn i samarbete med kommunerna och andra offentliga och kommersiella aktörer.
  • Ägs för tillfället av över 260 kommunala aktörer: 198 kommuner, 43 samkommuner och 21 kommunägda aktiebolag samt Finlands Kommunförbund.
  • Cirka 120 anställda
  • Omsättning 30,8 miljoner euro år 2015

www.tiera.fi