”Systemet är enkelt att använda och de tjänsteprodukter som har utvecklats runt omkring möjliggör ett omfattande system för verksamhetsstyrning”

– Sirpa Wallendahl, Aspa Service Ab

Fastroi Real-Time Care™ svarade upp mot Aspa Service Ab:s varierade behov

Aspa Service Ab införde systemet för verksamhetsstyrning Fastroi Real-Time Care™ (ERP) år 2012. Utgångspunkten för inköpet av ett kunddatasystem var att hitta en lösning som låter företaget administrera klientuppgifterna och verksamheten i realtid, decentraliserat och informationssäkert.

”Vi behövde också kunna integrera systemet med bokföringen och faktureringen. Dessutom ville vi använda det för att producera de nödvändiga rapporterna i vår serviceverksamhet”, berättar Sirpa Wallendahl, utvecklingschef på Aspa Service.

Vid jämförelse av programvaror och deras funktioner konstaterades att Fastroi Real-Time Care™ lämpade sig bäst för behoven vid en serviceverksamhet ute hos kunderna. Fastroi Real-Time Care™ erbjöd dessutom möjligheter till en mer omfattande verksamhetsstyrning som man initialt inte ens hade planerat. Sedermera har Aspa Service utökat användningen av Fastroi Real-Time Care™.

”Vi har ett skräddarsytt faktureringssystem, mobilt Fastroi Real-Time Care™ för hemvården och planeringen av arbetspass. Arbete med gränssnitt pågår till exempel med vårt HR- och anropssystem. Idag koordinerar vi klientbesöken och följer upp klienternas tillstånd med hjälp av systemet för verksamhetsstyrning. Därutöver kan vi registrera klientbesöken i realtid och låta klienten delta i detta”, berättar Wallendahl.

Enligt Wallendahl har samarbetet med Fastroi varit okomplicerat. Utvecklingsönskemålen och -behoven har beaktats, och vid problem har servicen varit snabb och grundlig. Därför är det lätt för Wallendahl att även rekommendera Fastroi Real-Time Care™ till andra.

”Systemet är enkelt att använda och de tjänsteprodukter som har utvecklats runt omkring möjliggör ett omfattande system för verksamhetsstyrning”, konstaterar Wallendahl.

Aspa Service Ab

  • Ett företag som ägs av Aspa-stiftelsen
  • Cirka 41 Aspa-hem i Finland
  • Cirka 400 medarbetare
  • Cirka 1 700 klienter
  • Boendeservice som bidrar till ett självständigt liv för personer som behöver hjälp och stöd

www.aspa.fi