Styrelsen

Vår drivkraft kommer från våra träffande visioner och vårt genuina intresse för människors sätt att ta hand om varandra.

Risto Jalovaara

Delägare, verkställande direktör

Delägare, verkställande direktör

EM

Risto är företagardelägare i Fastroi och har varit verksam i företaget sedan det grundades. Han ansvarar för affärsutvecklingen samt för den strategiska planeringen i samarbete med ledningsgruppen och styrelsen. Innan Risto började på Fastroi var han VD för Arbonaut Oy, och dessförinnan hade han en ledande befattning inom försäljningen på teleoperatören Joensuun Puhelin.

Risto är en entusiastisk sportfiskare och jägare som tillbringar sin fritid i naturen och med olika idrottsaktiviteter.

Matti Kurki

Delägare, styrelseordförande

Delägare, styrelseordförande

PhD, eMBA, docent

Matti har en gedigen erfarenhet av forskningsrelaterade och administrativa uppgifter inom ICT. Han har bland annat arbetat vid universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab samt CERN, Europeiska organisationen för kärnforskning.

Dessutom har Matti lett flera IT- och programvaruföretag (bl.a. varit VD på Nethawk Oy). Idag är han delägare och partner i fler än fem olika företag med sammanlagt fler än 200 anställda.

Ukko Lappalainen

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem

DI, MBA

Ukko började i styrelsen våren 2012 för att bidra till Fastrois tillväxt och utveckling. Som sin huvudtjänst är han Nokias chef för utvecklingen av affärsverksamheten samt partnerskap. Dessförinnan har Ukko haft olika ledande befattningar inom försäljning och affärsverksamhet på Nokia. På fritiden gillar han läsning och sport, framför allt längdåkning och bollspel.

Ilpo Kettunen

styrelsemedlem, teknisk chef

Delägare, styrelsemedlem, teknisk chef

Ilpo har varit med i Fastrois verksamhet alltsedan företaget grundades. Han har över 30 års erfarenhet av programutveckling och över 15 års erfarenhet av ledande befattningar inom densamma.

Jyrki Saarinen

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem

TD, MBA, HHJ (Godkänd styrelsemedlem).

Jyrki bidrar till Fastrois internationalisering och jobbar som professor vid Östra Finlands universitet. Han grundade företaget Heptagon och ledde företagets affärsverksamhet i Nordamerika samt utvecklingen av affärsverksamheten och den strategiska försäljningen i hela koncernen innan han återvände till Finland. Jyrki är aktiv inom såväl fritids- som arbetslivsrelaterade organisationer. Han är en vän av god mat, bra litteratur och filmer samt idrottande motionär.