Rekrytering

Grunden för vår hyllade kundservice är vår uppriktiga vilja att hjälpa till.

Fastis-familjen är en sammanhållen arbetsgemenskap som alltid har plats för kompetenta och motiverade människor. Var och en av oss, från administrativ personal till praktikanter, har sin egen personlighet och ger sitt individuella bidrag till vårt team – och det är precis det som gör oss till Fastroi!

Kontakta oss på rekry@fastroi.fi.