Vi bryr oss – även om miljön

Gröna frågor är värda att bry sig om – precis som vi människor.

Fastroi Oy har fastställt en miljöpolicy för sin verksamhet och har beviljats ett miljöcertifikat enligt ISO 14001. Vi strävar efter att minska miljöbelastningen både genom vår verksamhet och genom våra elektroniska produkter. Med våra lösningar effektiviserar våra kunder alltså inte bara sin verksamhet utan gör samtidigt Moder Natur en tjänst.
Detta sker bland annat genom följande åtgärder:

Minskad bilkörning

Den automatiska optimeringen av arbeten i Fastroi Real-Time Care™ placerar rätt resurser på rätt plats. Eftersom man kan lägga vikt vid olika faktorer – som kortast restid – i optimeringsplaneringen kan man kapa överflödiga körsträckor.

Körjournalfunktionen gör det möjligt att mäta körsträckor elektroniskt med en mobil enhet. Av körjournalen skapas en elektronisk reseräkning som även kan attesteras elektroniskt.
Vi mäter även hur mycket våra medarbetare kör och strävar efter att dra ner på det i så stor utsträckning som möjligt. Vi uppmuntrar att hålla möten och utbildningar på distans för att undvika utsläpp från onödigt resande.

Minskad pappersförbrukning

Med vår lösning kan vi införa helt pappersfria arbetsprocesser för våra kunder:

  • Elektroniska bruksanvisningar
  • Elektroniska rapporter
  • Elektronisk dataöverföring, t.ex. vad gäller löner och fakturering

Vårt system stödjer även följande elektroniska lösningar inom social- och hälsovården i Finland:

  • eRecept
  • Kanta-arkivet och kanSa-arkivet (patientdataarkiv samt informationshantering inom socialvården)
  • PSOP-systemet (ett system för servicesedlar och köpta tjänster)

Vi följer även upp vår egen pappersförbrukning och försöker minska den bl.a. genom att i regel leverera våra handböcker och andra dokument i elektroniskt format.

Miljömässigt ansvarsfulla lokaler

Vårt företag har sina lokaler i Joensuu Vetenskapspark, där man har lagt särskild vikt vid miljöansvaret bl.a. genom att satsa på avfallshantering och återvinning samt energieffektivitet med hjälp av bl.a. byggnadsautomation och belysningslösningar.
Läs mer: Joensuu Vetenskapspark