Ledningsgrupp

Vår drivkraft kommer från våra träffande visioner och vårt genuina intresse för människors sätt att ta hand om varandra.

Risto Jalovaara

Delägare, verkställande direktör

Delägare, verkställande direktör

EM

Risto är företagardelägare i Fastroi och har varit verksam i företaget sedan det grundades. Han ansvarar för affärsutvecklingen samt för den strategiska planeringen i samarbete med ledningsgruppen och styrelsen. Innan Risto började på Fastroi var han VD för Arbonaut Oy, och dessförinnan hade han en ledande befattning inom försäljningen på teleoperatören Joensuun Puhelin.

Risto är en entusiastisk sportfiskare och jägare som tillbringar sin fritid i naturen och med olika idrottsaktiviteter.

Jussi Ahtiainen

ekonomidirektör

ekonomidirektör

EM

Jussi har över tio års erfarenhet av att dokumentera behoven hos socialtjänstleverantörer inom ramen för Nappula kundinformationssystem. Han är ansvarig för att utveckla Nappula-verksamheten och fungerar som ekonomidirektör i Fastroi.

Arto Piironen

CTO

CTO

filosofie doktor (fysik)

Arto har över 10 års erfarenhet av programvaruutveckling inom flera olika branscher, såsom vetenskaplig forskning, industriella applikationer och webbutveckling.

Johanna Tanninen

marknads- och kommunikationschef

marknads- och personalchef

tradenom

Johanna började på Fastroi i augusti 2016. Hon har över 10 års erfarenhet av marknadsförings- och PR-uppgifter på ledande företag i olika branscher, såsom bygg- och programvarubranschen, både i Finland och på den internationella marknaden (Blancco). På fritiden är Johanna tillsammans med sin familj, tränar flickjuniorer i volleyboll i idrottsföreningen Joen Juju eller idrottar själv.

Mika Sipilä

försäljningschef

försäljningschef

diplomingenjör

Mika började arbeta på Fastroi i mars 2017 och har nästan 20 års erfarenhet av försäljning av telekom och ERP-lösningar. Under de senaste åtta åren har Mika verkat i chefspositioner inom affärsverksamhet och försäljning.

Under fritiden deltar Mika i familjehobbyn. Även deltar han ofta antingen själv som deltagare eller som åskådare vid diverse sportevenemang.