Historia

Vi vill växa och utvecklas – därför lyssnar vi hela tiden på våra kunder och följer upp händelserna runt om kring oss. Det är just det som gör vårt jobb så spännande!

Fastroi Oy grundades 2003 i samarbete med företagsinkubatorn vid Joensuu Vetenskapspark. Vår vd Risto hade dock sedan flera år tidigare haft tanken om ett system för verksamhetsstyrning. När han jobbade som anhörigvårdare åt sin mor i några år i slutet av 80-talet

märkte han vilket utmanande och viktigt arbete vårdpersonalen utförde och hur svårt det var att få vårdrelaterad information om sin anhörig eller hans eller hennes vårdbesök. Informationen fanns utspridd på olika ställen eller hos olika personer, vilket även försvårade arbetet som anhörigvårdare. Redan då föddes den första tanken på att detta skulle kunna utvecklas till det bättre.

2003

 • Bolaget grundades i samarbete med företagsinkubatorn vid Joensuu Vetenskapspark.

2004

 • Den första produkten, Fastroi Real-Time Care, köptes in och den egna produktutvecklingen startade.

2006

 • Den första mobilapplikationen för kunder inom hemvården publicerades som en HTML 4-lösning.

2009

 • Den första kunden inom den offentliga vårdsektorn, hemvården i Lahtis stad, införde Fastroi Real-Time Care™ som Symbian-mobilapplikation och som sitt system för verksamhetsstyrning.

2010

 • Utvecklingsarbetet med Attendos (tidigare MedOne) och Esperis boendeservice inleddes.

2012

 • Fastrois ledningssystem tilldelades certifikaten ISO 9001 och ISO 14001.

2013

 • En Android-mobilapplikation utvecklades för Fastroi Real-Time Care™.
 • Tiera och Fastroi Oy slöt ett samarbetsavtal om leveransen av en verksamhetsstyrningstjänst för hemvården.

2014

 • Företagsdatabasen Suomen Asiakastieto valde Fastroi Oy till det starkaste företaget i Norra Karelen. Utöver utnämningen tilldelades Fastroi det högsta möjliga kreditbetyget AAA av Asiakastieto.

2015

 • Fastroi köpte aktiestocken i Necora Oy. Genom affären blev Fastrois utbud av tjänster inom socialbranschen ännu mer varierat.
 • Fastroi Oy delades i två olika bolag. Det ena, Softroi Oy, fokuserar på tjänster inom byggnad och underhåll av infrastruktur och fastigheter. Direkt när verksamheten startade blev Softroi Finlands största systemleverantör inom vägunderhåll. Fastroi Oy fortsätter sin verksamhet inom social- och hälsovårdssektorn.

2016

 • The Network of Care, funktion för anhörigkommunikation, publiceras för kunderna av Fastroi Real-Time Care™.
 • Fastroi Real-Time Care™ ansluts till Kanta-tjänsterna (finska patientdataarkivet).

2017

 • Fastroi tar sina första konkreta steg på den internationella marknaden och undertecknar de första partneravtalen med samarbetspartner i Spanien och Storbritannien.