Det är vi som är Fastroi

I slutändan handlar det ändå alltid om människor – oss fastisar.

Fastroi Oy är en innovativ systemleverantör som startades i finska Joensuu i 2003. Vi producerar trådlösa datainsamlingslösningar för verksamhetsstyrning inom hälsovården, socialtjänsten och boendeservicen.
Vår gemenskapsanda som har byggts runt att ta hand om och bry sig om andra skapar en solid grund för arbete och verksamhet av hög klass i hela företaget. I slutändan handlar det ändå alltid om människor – oss fastisar.

Idag sysselsätter vi över 60 programmeringsproffs. De senaste åren har våra affärer utvecklats positivt, och vi har bland annat tilldelats utmärkelsen Norra Karelens starkaste företag år 2014.
Därutöver har vi kommit med på Technology Fast 50-listan över de snabbast växande teknologiföretagen i Finland fem år i rad. De flesta av våra medarbetare jobbar i Joensuu, men vi har också kontor i Tammerfors, Vanda och Skelmersdale.

 

Arbete för det som är viktigt

Vi vill erbjuda lösningar som gör planeringen och rapporteringen, insamlingen och analysen av data, organiseringen av kunduppgifter och resurshanteringen inom vården och socialt arbete smidigare. I över tio års tid har vi levererat systemlösningar till såväl den privata som den offentliga sektorn och kan stolt konstatera att våra smarta lösningar har avlägsnat flaskhalsar på många arbetsplatser.

Resultaten har bland annat lett till färre fel, mindre stressiga arbetsdagar och bättre tidshantering. Och det som är allra viktigast: tack vare våra lösningar har alla från arbetsledningen till klienterna fått mer tid över till det som verkligen är viktigt: att ta hand om andra.

Våra värderingar

Vi arbetar kundorienterat

Våra produkter har ända från början tagits fram i samarbete med kunderna. Samarbetet har bidragit till vår strävan att utveckla lösningar som stödjer våra kunders individuella affärsprocesser och verksamhet både på kontoret och ute på fältet så bra som möjligt. Allt för att göra det enklare att ta hand om andra människor.

Vi producerar högkvalitativa tjänster

Vi uppdaterar vår kompetens kontinuerligt för att kunna lösa våra kunders problem nu och i framtiden.

Vi använder oss av ledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001, vilket garanterar att vår verksamhet är kostnadseffektiv, att vår riskhantering fungerar och att vi tar hänsyn till miljökonsekvenserna i vår verksamhet.

Vi skapar resultat

Att arbeta resultatinriktat innebär för oss en smidig hantering av både våra egna och kundernas arbetsprocesser. Vi tillhandahåller kostnadseffektiva lösningar för våra kunder och hjälper dem att uppnå sina egna resultatmål.

Vi vill att nyttan med våra lösningar syns konkret i vårdens kvalitet och den tid som det tar att utföra uppgifterna. Framför allt hoppas vi att resultaten märks i det antal timmar som blir kvar till vårdarbetet och i de anställdas och ledningens resurser.

Välbefinnande för medarbetarna

Vi tror att medarbetare som mår bra är ett företags viktigaste resurs. Vi vill att hänsynen till andra är starkt närvarande även i vårt eget team.