kontakta oss

Psykiatrisk rehabilitering

Varför krångla till saker och ting?

Fastroi Real-Time Care™ (ERP) fungerar effektivt som kunddatasystem till exempel inom den psykiatriska rehabiliteringens öppenvård och boendeservice. Dessutom kan systemet användas som hjälp vid uppföljning och fakturering av bl.a. rehabiliteringstjänster i stödboenden. Det är också ett effektivt hjälpmedel för ledning och planering av vården.

Fastroi Real-Time Care™ förenklar aktiveringen av rehabiliteringsklienter

Med hjälp av Fastroi Real-Time Care™ finns klienternas uppgifter på ett och samma ställe och registreringen är smidig. Man kan bl.a. samla individuella rehabiliteringsplaner, veckoscheman, bedömningshelheter och medicineringsuppgifter i programmet. I det mobila systemet kan medarbetarna se alla väsentliga uppgifter om dagens besök, var som helst, när som helst. Därutöver kan de smidigt sköta all besöksrelaterad dokumentation direkt i systemet, till och med under klientbesöket.

Lagenliga anteckningar informationssäkert och effektivt

Vår lösning garanterar en informationssäker och ofördröjd hantering av elektroniska kunddata, vilket resulterar i en bättre säkerhet för klienterna och minskar risken för fel. De olika användarnivåerna i systemet förbättrar också sekretessen för kunddata. Dokumentunderlagen i Fastroi Real-Time Care™ uppfyller dessutom lagens krav på klienthandlingar inom socialvården. De omfattande integrationsmöjligheterna med bl.a. olika patientdata-, trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem ökar systemets mångsidighet.

Rätt resurser på rätt plats

Genom planering och optimering av arbetspass kan ledningen organisera arbetspassen så att arbetsbelastningen fördelas jämnt mellan medarbetarna. Systemet klarar även av ruttplanering av öppenvårdsbesöken utan onödiga körsträckor, vilket gör arbetet kostnadseffektivt på alla sätt.

Fastroi Real-Time Care™ erbjuder en lösning:

Utmaning: Rapportering och anteckning inom rehabiliteringen är krångligt och tidskrävande.

Lösning: Med hjälp av det elektroniska systemet för verksamhetsstyrning går det smidigt att upprätta och granska rehabiliteringsplaner, hälsobedömningar och vårdrelaterade rapporter. Alla uppgifter registreras i ett och samma system, där de finns i säkert förvar och kan uppdateras när som helst. Systemet innehåller även färdiga, lagenliga blankettunderlag som rehabiliteringspersonalen kan behöva i sitt arbete. Möjligheten att skriva ut blanketter och andra dokument, som dosettunderlag och läkemedelshistorik, snabbar upp personalens arbete och lämnar mer tid över åt den egentliga omvårdnaden.