Hemvård

Låt oss lämna mer tid till det som är mer värdefullt – människorna.

Tack vare de mångsidiga funktionerna som går att skräddarsy anpassar sig våra produkter till kundernas behov och effektiviserar framför allt tids- och resurshanteringen, faktureringen, datainsamlingen och rapporteringen inom både privat och offentlig sektor.

Fastroi Real-Time Care™ används vid mobilt arbete till exempel inom hemvården och hemtjänsten, hemsjukvården, assistans- och städtjänsterna. Tack vare våra tjänster har kunderna kunnat spara upp till 25–30 procent i tid och kostnader vid skötseln av sina dagliga rutinuppgifter och dessutom har de kunnat höja vårdens kvalitet.

Säkrare datahantering

Den ofördröjda och skyddade hanteringen av elektroniska kunddata och systemets olika användarnivåer förbättrar kundernas informationssäkerhet och förenklar deras administration.

De olika integrationsmöjligheterna med bl.a. patientdata-, trygghetslarm-, trygghetsarmbands-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem ökar systemets mångsidighet.

Ledning av mobilt arbete i realtid

Genom planering och optimering av arbetspass kan ledningen enkelt organisera arbetspassen på ett sätt som är optimalt både för medarbetarna och kvaliteten på den service klienterna får.

Även vid akuta förändringar kan ledningen reagera snabbt genom att följa situationen och vägleda personalen på fältet med hjälp av systemet.

Enkel dokumentation oavsett plats

Det lättanvända systemet, som fungerar sömlöst även mobilt, är ett utmärkt verktyg för heltäckande styrning av tjänster som tillhandahålls hemma hos klienterna. Genom applikationen ser medarbetarna alla uppgifter om dagens klientbesök direkt i sin mobil eller surfplatta. Dessutom kan de sköta all nödvändig dokumentation under besöket eller direkt efteråt.

Fastroi Real-Time Care™ erbjuder en lösning:

Utmaning: Närmare 50 procent av vårdpersonalens arbetspass i Finland går åt till arbete vid datorn*. Detta innebär alltid mindre tid åt själva vården. (*Källa: Digital Workforce, Tidsanvändning för informationsarbete i sjukvårdsdistrikten 2016.)

Vår lösning: Hantering, granskning och rapportering av data i realtid i ett lättanvänt system ökar arbetets effektivitet och kvalitet samt minskar pappersarbetet.

Utmaning: Systemen inom hemvården är krångliga och besvärliga, och till exempel får de anhöriga ofta inte veta i realtid hur det egentligen fungerar med vården hemma hos den äldre.

Vår lösning: I vårt system dokumenteras hemvårdens faser på ett sätt som är tydligt och enkelt att granska. En separat applikation, The Network of Care, gör kommunikationen mellan vårdpersonalen och de anhöriga smidigare och mer transparent.