Hälsovård

Vården behöver blir mer human. Genom teknik gör vi det möjligt.

Fastroi Real-Time Care™ (ERP) är ett omfattande kund- och patientdatasystem som även erbjuder hjälp med processer för effektiv verksamhetsstyrning inom vård- och socialbranschens och hälsovårdens arbetsmiljöer.

Systemet effektiviserar bland annat hanteringen av klientdata, planeringen av arbetspass och pappersarbetet. De smidigare processerna gynnar både medarbetare, klienter som de anhöriga.

Säker och systematisk datahantering

De olika användarnivåerna i systemet förbättrar klienternas informationssäkerhet och administrationen av deras uppgifter. Automatisk säkerhetskopiering och elektroniska pärmar ser till att alla patientdata förvaras tryggt och säkert men ändå i ordning på ett och samma ställe.

Färre fel, mer tid

Tack vare färdiga klassificeringar och blankettmallar kan uppgifter om till exempel sjukdomar och diagnoser registreras konsekvent och noggrant. Systemet innehåller bland annat Läkemedelsinformationscentralens uppdaterade läkemedelsdatabas som underlättar det dagliga arbetet med mediciner. Systemet gör arbetet smidigare och ökar noggrannheten – samt lämnar mer tid över till själva patientarbetet i stället för att behöva vända papper.

Omfattande integrationer

Omfattande integreringsmöjligheter gör systemet mer mångsidigt. Systemet samverkar bl.a. med olika patientdata-, löne-, ekonomi- och kvalitetssystem. Systemet kan också anslutas till systemet med elektroniska recept (eRecept).

Bland övriga tillägg finns bl.a. planering av arbetspass och kundfakturering. Det finns också möjlighet att lägga till tidbokning på webben som underlättar verksamheten på t.ex. läkarhus.

Fastroi Real-Time Care™ erbjuder en lösning:

Utmaning: Många system innehåller ingen integration med det finska Kanta-arkivet och systemet med elektroniska recept. Detta försvårar det dagliga arbetet på t.ex. läkarhus då patientdata finns utspridda i flera olika system.

Lösning: Fastroi Real-Time Care™ har en integration med Kanta-arkivet och eRecept, vilket gör det smidigare att betjäna klienter och hantera klientdata. Systemet används även av distansläkare som behandlar patienter i en virtuell miljö.