Sosiaalihuollon arkiston tilannekatsaus

- Kirjoittanut Jarmo Väisänen, tuotepäällikkö

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto “sArkisto” laajentaa valtakunnallisia Kanta-palveluita aiemmista terveydenhuollon palveluista sosiaalihuollon puolelle. sArkiston vaiheistusta ohjaa sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke Kansa. Tässä kuvattu vaiheistus perustuu hankkeen huhtikuussa 2019 kuvaamaan päivitettyyn suunnitelmaan.

Valmisteilla ollutta maakunta- ja sote-uudistuspakettia ei hyväksytty keväällä 2019. Myöskään uudistettavana olevaa lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) ei ole hyväksytty. Näistä johtuen myös sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston etenemistä joudutaan lykkäämään. Tämänhetkisen arvion mukaan julkisen puolen on otettava sArkisto käyttöön viimeistään vuoteen 2025 mennessä ja yksityisten 2027 mennessä.

Valtakunnallinen vaiheistus

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ensimmäinen vaihe on otettu valtakunnallisissa Kanta-palveluissa tuotantokäyttöön vuonna 2018. Käyttö on ensimmäisessä vaiheessa vapaaehtoista, ja arkisto palvelee lähinnä julkisen sosiaalihuollon organisaatioita. Tämä johtuu siitä, että alussa arkistoon voidaan tallentaa vain oman rekisterin asiakirjoja – tietoja voi myös katsella vain omasta rekisteristä. Arkistoitavat asiakirjat ovat tässä vaiheessa näyttömuotoisia dokumentteja (esim. pdf-dokumentit).

sArkiston toisessa vaiheessa (vuoden 2020 lopulta lähtien) tulee mahdolliseksi myös ns. ostopalvelun edellyttämien asiakirjojen arkistointi ja käsittely. Tämän lisäksi arkiston toiminnallisuuksia laajennetaan (mm. ammattilaisen sähköinen allekirjoitus, yhteisen/perheen asia, rakenteiset asiakasasiakirjamerkinnät sekä aiempien asiakirjojen uudet versiot). Samassa vaiheessa asiakkaat pääsevät näkemään tietyt heistä tallennetut asiakirjat Omakannasta.

sArkiston kolmannessa vaiheessa (vuodesta 2022 lähtien) on tarkoitus toteuttaa kansallisesti määrämuotoisten rakenteisten asiakasasiakirjojen arkistointi. Tällöin asiakirjat noudattavat THL:n nyt jo luonnostelemia, tulevia uusia asiakirjarakenteita. Kolmannessa vaiheessa on myös tarkoitus mahdollistaa tarvittavien tietojen luovutus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

Hilkka- ja Nappula-järjestelmät – sArkisto

Fastroi on osallistunut vuodesta 2017 lähtien Kansa-hankkeen strategisen taustaryhmän toimintaan. Tämän kautta on päästy seuraamaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kehittymistä ja kyetty arvioimaan uudistuksen edellyttämiä muutoksia tietojärjestelmiin. Tunnistettuja muutoksia aletaan valmistella Hilkka- ja Nappula-järjestelmään loppuvuodesta 2019, ja muutoksia ryhdytään toteuttamaan vuoden 2020 aikana. Tuotteidemme sArkiston etenemisestä tiedotetaan lisää syksyn 2019 asiakaspäivillä. Lisäksi tiedotamme uuden toiminnallisuuden valmistumisesta myös asiakaskirjeiden ja verkkosivustomme välityksellä.

Kategoriat: HILKKA, Kanta-palvelut