Nappula-tiimi lastensuojelupäivillä

- Kirjoittanut Minna Kause, tuotepäällikkö

Vuoden 2018 valtakunnalliset lastensuojelupäivät® vietettiin syyskuun lopussa ja Fastroin Nappula-tiimillä oli jälleen ilo olla tapahtumassa mukana. On aina hienoa nähdä sekä vanhoja että mahdollisia uusia asiakkaita. Erityisesti mieltä lämmittää asiakkaiden antama mukava ja kannustava palaute Nappula-järjestelmän käytöstä ja käytettävyydestä. Toki saimme myös kehitysideoita ja opimme mitä voisimme tehdä paremmin. Ilman asiakkaiden palautetta emme osaisi kehittää Nappulaa toivottuun suuntaan, joten kiitos kaikille kehitysehdotuksia antaneille!

Viime vuoden Nappula-päivillä julkistettu Nappula-väylä on nyt käytössä ensimmäisillä organisaatioilla ja myös lastensuojelupäivillä sitä ahkerasti esittelimme. Nappula-väylä tarjoaa nimensä mukaisesti väylän kerätä palautetta suoraan Nappulassa olevilta asiakkailta ja heidän läheisiltään, ja siten tarjoaa työkalun esimerkiksi vaikuttavuuden arviointiin. Toivomme, että väylä mahdollistaa myös tämän vuoden lastensuojelupäivien® teeman mukaisen tasavertaisemman arjen tarjoamalla välineen sosiaalihuollon asiakkaiden osallisuuden toteuttamiseen.  Väylästä löydät lisätietoa aiemmasta Jussin kirjoittamasta blogista sekä Nappulan käyttöohjeiden kautta. Mielenkiinnolla odotamme Nappula-väylän osalta organisaatioiden kokemuksia ja kehitysehdotuksia. Keräämme loppuvuoden aikana palautetta väylän käytöstä ja ensi vuonna jatkamme Nappula-väylän kehittämistä saamamme palautteen perusteella.

Yhtenä teemana lastensuojelupäivillä oli monimuotoiset perheet. Myös Nappulassa olemme tunnistaneet tarpeen huomioida monimuotoiset perhe- ja läheissuhteet. Käytännössä siis esimerkiksi lapselle voisi perustietoihin merkitä kaksi äitiä tai kaksi isää. Samaten sijaisperheessä voisi olla kaksi samaa sukupuolta olevaa perhehoitajaa. Terminologiaan ja käsitteisiin haemme virallisia määrittelyjä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastosta. Terminologia liittyy kiinteästi tulevaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon (Kanta), josta kerromme Nappulan osalta lisää Nappula-päivillä Jyväskylässä 14.marraskuuta. Lisäksi Nappula-päivillä käydään läpi Nappulan tulevaisuuden suunnitelmia, jaetaan vinkkejä Nappulan käyttöön sekä opastetaan määrämuotoista kirjaamista Kansa-koulu kirjaamisvalmentajan sekä Nappula-järjestelmän kouluttajan Heidi Harjulan opastuksella. Tänä vuonna asiakaspuheenvuorossa Familar kertoo, miten Nappulaa hyödynnetään heidän toiminnassaan. Tilaisuus on myös hieno mahdollisuus verkostoitua sekä saada vinkkejä ja ideoita muilta Nappulan käyttäjiltä. Vielä muutama päivä on aikaa ilmoittautua tämän linkin kautta!

Kategoriat: Nappula