Nappula-asiakastietojärjestelmän suuntaviivat 2018

- Kirjoittanut Jussi Ahtiainen, talousjohtaja

Nappula-tiimille tämä vuosi tulee olemaan  monella tapaa hieman aiempia erilainen ja merkittävä. Fuusion myötä olemme toimineet kokonaan Fastroi Oy:n väreissä vuoden 2018 alusta alkaen. Fuusion myötä Nappulan tuotekehitystiimi on saanut lisää resursseja ja se tulee näkymään asiakkaillemme monina uusina ominaisuuksina ja toimintoina. Näistä ehkä merkittävin lienee Nappula-väylä, joka mahdollistaa asiakaspalautteen, vaikuttavuuden arvioinnin ja muunlaisen Nappulan ulkopuolelta kerättävän tiedon kirjaamisen ja analysoinnin. Sosiaalihuollon Kanta-palvelut sekä EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tulevat myös olemaan keskeisessä asemassa kehitystyössä.

Nappula-väylä

Esittelimme Nappula-väylän Jyväskylässä järjestetyssä Nappula-päivässä viime vuoden marraskuussa. Väylä on  täysin uudenlainen toiminnallisuus Nappulassa. Se mahdollistaa erilaisten kyselyjen lähettämisen Nappulasta asiakkaiden sidosryhmille sekä kyselyvastausten tuomisen takaisin Nappulaan. Toiminnon kehittämiseen on vaadittu paljon kehitystyötä, sillä emme ole siinäkään halunneet tinkiä ehdottomasta tietoturvasta.

Helppokäyttöisellä Nappula-väylällä voidaan lähettää asiakastyytyväisyyskyselyitä, vaikuttavuuden arviointiin liittyviä kyselyitä tai oikeastaan mitä tahansa asiaa mittaavia kyselyitä asiakkaille, huoltajille tai lähiomaisille, sosiaalityöntekijöille sekä muille tärkeille sidosryhmille. Kyselytulokset palautetaan Nappulaan, jossa niistä muotoillaan selkeitä ja informatiivisia kuvaajia.

Nappula-väylän kehitystyö alkaa olla loppusuoralla. Toiminto tullaan julkaisemaan kevään 2018 aikana. Tiedotamme asiasta tarkemmin toiminnon julkaisun hetkellä.

Kanta-palvelut ja muut suuntaviivat

THL avaa sosiaalihuollon Kanta-palveluiden ensimmäisen vaiheen tuotantomahdollisuudet myös muille kuin pilottihankkeille lopppuvuodesta 2018. Ensimmäisessä vaiheessa ei vielä käytetä määrämuotoista kirjaamista,  asiakirjoja siirretään PDF-tiedostomuodossa ja arkistoidut tiedot ovat käytettävissä vain rekisterinpitäjän omassa käytössä. Nappulan osalta ensimmäisen vaiheen valmisteluja ruvetaan toden teolla tekemään kevään aikana. Tavoitteena on olla mukana sosiaalihuollon Kanta-palvelujen tuotantovaiheessa heti,  kun se on mahdollista.

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika päättyy toukokuussa 2018, jolloin kaikki GDPRn edellyttämät  toimet tulisi olla viimeistään valmiina. GDPR tulee vaikuttamaan käytännön toimintaan sekä meillä että asiakkaillamme. Yksi osa konkreettisista uudistuksista on Nappulan palvelusopimusten saattaminen ajan tasalle. Vanhat ehdot soveltuvin osin sekä tietysti myös hinnat säilyvät ennallaan, mutta GDPR:n vaatimat lisäykset sopimuksiin täytyy tehdä. Tiedotamme sopimusmuutoksista ja käytännön toimenpiteistä asiakkaitamme kevään aikana.

Monista Nappulan uudistuksista ja muutoksista tiedottaminen on myös yksi tämän vuoden keskeisistä tehtävistä. Osa aiemmin julkaistuista Nappulan ominaisuuksista ja parannuksista on saattanut mennä asiakkailtamme ohi. Yksi keskeinen syy sille on että emme ole tiedottaneet riittävän hyvin uusien ominaisuuksien valmistumisesta. Toisaalta emme myöskään ole parhaalla mahdollisella tavalla opastaneet niiden käyttöönotossa. Tähän tulemme jatkossa panostamaan enemmän. Tämä on myös yksi monista asiakkaillemme näkyvistä parannuksista joita Nappulan siirtyminen Fastroin väreihin siirtymisen myötä kasvaneet resurssit mahdollistavat.

Kaikkineen alkanut vuosi tulee olemaan mielenkiintoinen ja toki myös työntäyteinen. Pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Kehityksessä asiakkaillamme on keskeinen rooli. Tulemme lähiaikoina tekemään asiakastyytyväisyyskyselyn, toivomme että mahdollisimman moni ehtisi siihen vastaamaan. Ja palautetta otamme muutenkin aina kiitoksella vastaan. Ollaan kuulolla!

Kategoriat: Nappula