Haasteet terveyden- ja sosiaalihuollon digitalisoinnissa Iso-Britanniassa – Health+Care -messut Lontoossa

- Kirjoittanut Risto Jalovaara, toimitusjohtaja

Fastroi oli näytteilleasettajana Health+Care -messuilla  Lontoon ExCel Areenassa kesäkuun lopulla. Tämä oli meidän ensimmäinen iso toimialan messutapahtuma Isossa-Britanniassa. Health+Care on Euroopan suurin terveys- ja sosiaalialan yhdistetty messu ja tapahtumaan kokoontui yli 10.000 erityisesti vanhustyöntekijöiden ja sosiaalialan ammattilaista.

Meillä oli kaksi isompaa tavoitetta osallistua tapahtumaan. Halusimme oppia lisää Iso-Britannian markkinoista sekä siitä miten maan sosiaali- ja terveysala hallinnoi resurssejaan kotihoidossa ja asumispalveluissa huolehtien samalla, että maan hoitotyöhön liittyvät standardit pidetään korkeina. Lisäksi olimme toki myös kiinnostuneita selvittämään, mitä vastaavia ohjelmistoja ja järjestelmiä on saatavilla Iso-Britanniassa.

Tuotteitamme on kehitetty läheisessä yhteistyössä suomalaisten asiakkaidemme kanssa yli 10 vuotta  ja olemme matkan varrella oppineet mitä asiakastarpeita järjestelmälle on hoivatyön eri vaiheissa Suomessa. Nämä messut oli puolestaan loistava tilaisuus keskustella paikallisten hoivapalvelujen tarjoajien kanssa selvittääksemme, mitä he etsivät ja millaisia asiakasvaatimuksia tuotteelle on Iso-Britannian markkinoilla.

Johtajuus, kulttuuri ja henkilökeskeinen hoito

Yksi huomionarvoinen löytö oli, että useimmat tapaamamme hoivapalvelun tarjoajat käyttävät edelleen jonkinlaista ”kynä ja paperi” -menetelmää. Vastaava tilannehan oli Suomessa yli kymmenen vuotta sitten. Tämä on erityisen mielenkiintoista, kun otetaan huomioon, että kaksi hoitotyön heikkoa kohtaa, joita on korostettu Iso-Britannian CQC:n viimeisimmässä raportissa (Care Quality Commission,  sivut 34-35), ovat henkilöstön määrän riittävyys ja lääkehoidon huono hallinta. Jatkamalla paperisysteemin käyttöä, huonon lääkehoidon hallinnan riskit korostuvat eikä hoivahenkilöstön resurssien hallinta ole tehokasta.

Toinen esille noussut aihe oli hoitotyön prosessin seurannan ja raportoinnin tarve, kuten hoitosuunnitelmien toteutumisen tarkkailu ja niiden tulokset. Monet paikalliset viranomaiset etsivät johdonmukaisuutta eri palveluntarjoajien kesken kyetäkseen mittaamaan ja valvomaan palvelun tasoa eri palveluntarjoajien välillä ja tämä voidaan saavuttaa mielestäni vain kattavan digiloikan kautta.

CQC:n raportissa (Care Quality Commission,  sivut 24-27) käsitellään kolmea tyypillisintä korkealaatuisen hoidon osa-aluetta – johtajuutta, hoitokulttuuria ja asiakaskeskeistä hoitoa. Fastroi uskoo, että näiden osa-alueiden tulisi olla tehokas prosessi, joka määrittelee, dokumentoi ja yhdistää kaikki hoitoon osallistuvat ihmiset – aina johtoryhmästä, hoitajaan sekä hoivapalvelun käyttäjään ja heidän läheisiinsä asti. Näin digiloikka tulee todella osaksi hoitoa.

Kohti digitaalista hoitoa

Vaikka monet englantilaiset yritykset tarjoavat pieniä askeleita kohti digitaalista hoitoa, Fastroi oli mielestäni messuilla ainoa, joka pystyy tarjoamaan todella kokonaisvaltaisen järjestelmän. Järjestelmämme avulla toimijat pystyvät hallitsemaan koko hoivatyön prosessin tavalla, jota voidaan seurata ja arkistoida. Järjestelmä tekee “kynä- ja paperi” -menetelmästä vanhanaikaisen. Hoitotyön dokumentointi tehdään reaaliaikaisesti mobiililaitteiden avulla, hoitosuunnitelmat voidaan luoda helposti ja tuloksia voi seurata sekä mitata välittömästi. Tämä tekee asiakkaistaan huolehtivan hoivapalvelun tarjoajan työn entistä ​​avoimemmaksi niin valvoville viranomaisille kuin asiakkaan perheelle ja läheisille. Se myös parantaa hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä, koska hoitaja voi keskittyä paperitöiden sijaan enemmän hoitotyöhön.

Fastroin HILKKA-järjestelmä näyttäisi siis täyttävän Iso-Britannian kotihoidon tarpeet, ja odotamme mielenkiinnolla seuraavaa kertaa, jolloin esittelemme tuotteitamme Iso-Britannian ja muille kansainvälisille markkinoille. Tavataan tulevissa tapahtumissa niin Suomessa kuin maailmalla!

Kategoriat: Tapahtumat, Yritys