ATK:sta tekoälyyn

- Kirjoittanut Minna Kause, kouluttaja

Helsingissä järjestettiin Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 22.-24.5.2017. Tapahtuman yli 40-vuotisen historian aikana tämä oli ensimmäinen kerta kun atk-päivien nimessä oli mukana myös sosiaalihuolto. Ainakin tämän tapahtuman puitteissa sote-uudistus on siis jo tapahtunut. Atk lienee tapahtuman nimessä nostalgiasyistä, koska seminaareissa vilisi moderneja termejä ja lyhenteitä toisensa perään kuten so-ma (sote- ja maakuntauudistus), IoB (Internet of Body), robotiikka, tietoallasratkaisut, virtuaalihoito, virtuaalitodellisuus, tekoäly ja ekosysteemi muutamia mainitakseni.

Tapahtuman sisältö oli vielä melko terveydenhuoltopainotteinen, sosiaalihuollon näkökulmasta ikäihmiset olivat ehkä parhaiten edustettuina tapahtumassa. Erilaisia teknologioita, kuten esimerkiksi virtuaalihoitoa ja -kuntoutusta käytetään ja kehitetään aktiivisesti erityisesti kotihoitoon. Ikäihmisten määrän kasvaessa erilaiset teknologiset ratkaisut, joita Fastroin HILKKA-järjestelmä edustaa, ovat avainasemassa mahdollistamassa ikäihmisten selviytymisen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, sekä hoitohenkilökunnan rajattujen resurssien kohdentamisen asiakastyöhön etäisyyksistä huolimatta. Teknologian muuttuessa yhä huomaamattomammaksi ja ympäristöön tai jopa ihmiseen itseensä integroiduksi (IoB), myös teknologian käyttö helpottuu. Käytettävyyden merkitys korostuikin useissa puheenvuoroissa.

Diginatiivit teknologiapaitsiossa

Seminaareissa ja muutoinkin olen usein pohtinut, miksi niin kutsutut diginatiivit, kuten lastensuojelun asiakkaat, ovat edelleen hyvin pitkälti perinteisten työmenetelmien ja teknologioiden varassa, ja toisaalta niin kutsutuille digisiirtolaisille, kuten ikäihmiset, kehitetään mitä hienoimpia digitaalisia ratkaisuja. Sunnuntaina 28.5 Aamulehdessä oli artikkeli kunnan lastensuojelussa työskentelevän sosiaalityöntekijän arjesta. Artikkelissa korostui, miten paljon työntekijän työaikaa kuluu matkoihin, koska asiakastapaamiset ja hoitoneuvottelut saattavat olla pitkien etäisyyksien päässä tai saman kaupungin sisälläkin useissa eri paikoissa. Ja vastaavasti miten vähän sosiaalityöntekijällä jää aikaa siihen tärkeimpään eli lasten ja nuorten tapaamisiin. Vaikkei teknologia voi koskaan täysin korvata kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta, voisiko erilaisten etä- ja virtuaaliteknologioiden hyödyntäminen mahdollistaa myös lastensuojelussa työntekijöiden tehokkaamman ajankäytön välittömään asiakastyöhön. Diginatiiveille lapsille ja nuorille teknologian välityksellä tapahtuva kommunikaatio on luontaista ja ehkä joskus puhuminen ”laitteelle” voisi olla jopa helpompaa kuin työntekijälle kasvotusten.

Nappula goes mobile

Lastensuojelun sijaishuollon ja erityisesti avopalvelujen näkökulmasta on selvää, että mobiilikirjaaminen on yhä tärkeämmässä roolissa. Työntekijöiden tulee pystyä tekemään asiakaskirjauksia asiakkaiden luona sekä heidän kanssaan yhdessä. Koska erilaisten mobiililaitteiden kirjo puhelimista tabletteihin on laaja, vaatii huolellista suunnittelua että käyttökokemus ja tietoturva ovat yhtä hyviä riippumatta siitä missä ja millaisella laitteella tietojärjestelmää käytetään. Tätä suunnittelua olemme Nappulaan parhaillaan tekemässä, jotta tulevaisuudessa Nappula-järjestelmän käyttäjillä olisi mahdollisuus entistä paremmin keskittyä asiakkaan kohtaamiseen paikasta riippumatta.

Mutta millaisia mahdollisuuksia vaikkapa pelillistäminen, robotiikka ja virtuaalitodellisuus voisivatkaan tarjota esimerkiksi lastensuojelun työmenetelmiin? Ehkäpä atk-päivillä 2018 näemme vielä laajemmin esimerkkejä teknologian soveltamisesta sosiaalihuoltoon.

Kategoriat: Nappula, Tapahtumat, Yritys