”Hyvä yhteistyömme Fastroin kanssa on perustunut avoimeen vuorovaikutukseen ja aktiiviseen haluun toimia asiakkaidemme parhaaksi.”
– Ritva Turunen, Kuntien Tiera Oy

Kuntien Tiera Oy

ICT-palveluja kehittävän Tieran omistajakunnilla ilmeni tarve kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmälle. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sekä joukko Etelä-Savon kuntia ryhtyivät asiassa Tieran edelläkävijöiksi. Tiera kilpailutti kotihoidon toiminnanohjauksen näiden kuntien kanssa laadituilla vaatimusmäärityksillä. Kilpailun voitti Fastroi HILKKA™.  Tieran edelläkävijät ottivat Tiera Mobiili kotihoito -palvelun käyttöön vuonna 2013. Sen jälkeen Tiera mobiilikotihoito on ollut tarjolla ilman kilpailutusta kaikille tieralaisille kunnille, joita on jo yli 80.

”Vaadimme ehdottomasti Suomessa jo tuotantokäytössä olevaa järjestelmää. Emme halunneet aloittaa kuntien kanssa tuotekehitystä alusta alkaen”, ratkaisuvastaava Ritva Turunen Kuntien Tierasta kertoo. HILKKA™ -järjestelmää puolsivat myös toimivat rajapinnat potilastietojärjestelmiin sekä Fastroin kyvykkyys muun muassa integraatioiden toteuttamiseen.

Tieran asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä järjestelmän toimivuuteen. Tieran ja Fastroin asiakastyytyväisyyskyselyn 2/2017* mukaan peräti 84,4% on joko erittäin tai melko tyytyväisiä Tiera Mobiili kotihoito -palveluun. Ohjelmiston osalta erityisesti käyttöönoton helppouteen (93,3% vastaajista) ja ohjelmiston työtehtävien tukemiseen (86,7% vastaajista) ollaan joko erittäin tai melko tyytyväisiä. Kehittämistä on eniten optimoinnin osalta kyselyn mukaan.

Kuntien palautteen mukaan työntekijät ovat tyytyväisiä toiminnanohjausjärjestelmään ja se on helpottanut heidän arkeaan. Työaikaa on jäänyt enemmän välittömälle asiakastyölle. Kustannussäästöjä on tullut myös siitä, kun sijaisia on tarvittu entistä vähemmän.

”Yhteistyö Fastroin kanssa on päivittäistä, sillä meidän molempien intresseissä on palvella asiakkaita mahdollisimman joustavasti. Tämä on ollut sujuvaa”, Ritva Turunen sanoo.

Tiera ja Fastroi tarjoavat aktiivisesti yhdessä HILKKA-järjestelmään perustuvaa Mobiili kotihoitoa kunta-asiakkaille. Tiera on laajentamassa Mobiili kotihoito-palvelua uusilla lisäominaisuuksilla mm.  palvelunohjauksen suunnittelunäkymällä ja omaisviestinnällä.

”Hyvä yhteistyömme Fastroin kanssa on perustunut avoimeen vuorovaikutukseen ja aktiiviseen haluun toimia asiakkaidemme parhaaksi”, Ritva Turunen sanoo.

*Tieran ja Fastroin asiakaskysely, vastaajia 46 2/2017.

Kuntien Tiera Oy

  • Kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntasektorin ICT-palveluja yhteistyössä kuntien sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.
  • Omistajina tällä hetkellä yli 260 kuntatoimijaa; 198 kuntaa, 43 kuntayhtymää ja 21 kuntaomisteista osakeyhtiötä sekä Suomen Kuntaliitto.
  • Noin 120 työntekijää
  • Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa vuonna 2015

www.tiera.fi