Nappula-järjestelmä – Lastensuojelun ammattilaisen työkalu

Aika kuuluu ihmiselle

Nappula-asiakastietojärjestelmä auttaa erityisesti lastensuojelupalveluita tarjoavien yritysten, yhdistysten ja säätiöiden toiminnan tehostamisessa ja sosiaalityön raportoinnissa. Ohjelmiston avulla työ suoraviivaistuu, kun tieto kulkee helposti ja varmasti tekijältä toiselle. Ohjelmiston räätälöitävyys ja helppokäyttöisyys mahdollistavat järjestelmän tehokkaan käytön esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa ja avopalveluissa, vammaispalveluissa, päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa, perhekuntoutuksessa ja erilaisissa asumispalveluissa.

Lataa esite

Raporttien kirjaaminen, erilaisten lomakkeiden käsittely, tietojen keruu sekä tarkastelu on tehty helppokäyttöisiksi, jotta tulisi lisää aikaa asiakastyöhön. Helppokäyttöisyys takaa, että niihin perehdyttäminen on vaivatonta.

Muokattavissa oleva yleisnäkymä antaa mahdollisuuden tuoda esille ne toiminnot jotka ovat oleellisia omassa työssä.

Nappula pitää sisällään lastensuojeluun tai vammaispalveluihin liittyvää lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi valmiit lomakkeet rajoitustoimenpiteiden kirjaamiselle. Ominaisuus säästää huomattavasti aikaa, koska aikaa ei tarvitse käyttää rajoituspäätöksen etsimiseen. Ohjelmiston avulla rajoitukset kirjataan lakien vaatimusten mukaisesti ja tietoturvallisesti.

Ominaisuudet:

  • Päivittäinen raportointi
  • Lomake-editori asiakassuunnitelmille ja kausikoosteille
  • Lääkitysten seuranta
  • Rajoitustoimenpiteet
  • Puitesopimus- ja laskutustietojen hallinta
  • Viestivihko helpottaa sisäistä viestintää ja tieto kulkee kätevästi työntekijältä toiselle
  • Nappula Väylä mm. asiakaspalautteen ja vaikuttavuuden arviointiin (lisämaksullinen ominaisuus)
  • Paikkakyselyt, jonka avulla voi hallinnoida organisaatioon tulevia kyselyjä vapaista asiakaspaikoista sekä seurata moniko niistä johtaa asiakkuuteen (maksuton lisätoiminto)
  • Sijais-/tukiperheet, jonka avulla voi ylläpitää tietoja perheistä, perheille tarjottavasta tuesta sekä perhehoitajien palkkioista (lisämaksullinen ominaisuus)

“Nappula mahdollistaa laskutustietojen keräämisen ja sopimusten tallentamisen, mikä on toimintamme kannalta oleellinen palvelu. Nappula antaa lisäksi luotettavuutta suhteessa palvelun ostajiin ja henkilöasiakkaisiin. Fastroin työntekijät puhuvat kaiken lisäksi ymmärrettävää kieltä ja yhteistyö on ollut sujuvaa ja vaivatonta.”

- Anna-Liisa Koisti-Auer, SOS-Lapsikylät