Nappula – Lastensuojelun ammattilaisen työkalu

Aika kuuluu ihmiselle

Nappula on kehitetty lastensuojelun ammattilaisten kanssa vastaamaan alan todellisiin haasteisiin. Järjestelmä perustuu ajan säästämiseen, että kirjauksiin normaalisti käytetty aika voitaisiin käyttää tehokkaammin.

Lataa esite

Raporttien kirjaaminen ja hakeminen on tehty helppokäyttöisiksi, etteivät ne veisi aikaa todelliselta työltä. Helppokäyttöisyys takaa, että niihin perehdyttäminen on vaivatonta.

Muokattavissa oleva yleisnäkymä antaa mahdollisuuden tuoda esille ne toiminnot jotka ovat oleellisia omassa työssä.

Nappula pitää sisällään lastensuojeluun liittyviä lakisääteisiä rajoituksia, mikä helpottaa valitsemaan rajoituspäätöksen tarpeen mukaan. Ominaisuus säästää huomattavasti aikaa, koska aikaa ei tarvitse käyttää rajoituspäätöksen etsimiseen.

  • Päivittäinen raportointi
  • Lomake-editori asiakassuunnitelmille ja kausikoosteille
  • Lääkitysten seuranta
  • Rajoituspäätökset
  • Puitesopimus- ja laskutustietojen hallinta
  • Täyttää korkeat tietoturvavaatimukset

“Nappulassa kaikki tarvittava ydintieto on saatavilla heti yhdellä klikkauksella ja useat toiminnat ovat poistaneet virhekirjauksia, turhaa paperinpyörittelyä ja käsialan lukuongelmia. Vannoutuneet lyijykynämiehetkin ovat joutuneet toteamaan, että on tietotekniikka nykyaikaa.”

- Timo Koho ja Marko Tiilikainen, Pienryhmäkoti Kotiva

“Nappula mahdollistaa laskutustietojen keräämisen ja sopimusten tallentamisen, mikä on toimintamme kannalta oleellinen palvelu. Nappula antaa lisäksi luotettavuutta suhteessa palvelun ostajiin ja henkilöasiakkaisiin. Necoran työntekijät puhuvat kaiken lisäksi ymmärrettävää kieltä ja yhteistyö on ollut sujuvaa ja vaivatonta.”

- Anna-Liisa Koisti-Auer, SOS-Lapsikylät