Fastroi HILKKA – varhaiskasvattajien tukena

Pienistä välittämisessä on kyse isoista asioista.

Fastroi HILKKA-varhaiskasvatus on toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) päiväkotien ja perhepäivähoidon tarpeisiin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Se on kehitetty yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa, ja se sopii yhtenäiseksi ratkaisuksi koko varhaiskasvatuksen käyttöön.

Järjestelmä mahdollistaa työ- ja hoitoaikojen vaivattoman kirjaamisen sekä reaaliaikaisen tiedonsiirron. Päivittäistä työnohjausta varten järjestelmään on yhdistetty varhaiskasvatuksen käyttöön räätälöity työvuorosuunnitteluosio.

Järjestelmää voidaan käyttää mobiililaitteelta, jossa on mobiilidata- tai WiFi-yhteys.

Ratkaisu perustuu Fastroin toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Se sisältää suuren määrän valmiita rajapintoja, jonka vuoksi liitännät erilaisiin taustajärjestelmiin ovat helppoja. Järjestelmä on kustannustehokas ja skaalautuva ratkaisu pienten sekä suurten organisaatioiden käyttöön.

Ominaisuudet:

 • Hoitoaikakirjaukset ja hoitoaikojen seuranta
 • Työvuorosuunnittelu ja työnohjaus
 • Työntekijöiden työajan seuranta
 • Sähköinen päivähoitohakemus
 • Sähköinen asiointi ja viestintäkanava huoltajien ja päivähoidon välillä
 • Hoitoaikoihin perustuvat automaattiset työaikakirjaukset
 • Työntekijöiden palkkojen ja kustannuskorvausten seuranta
 • Perhepäivähoidon ja päivähoidon asiakaslaskuaineiston tuottaminen
 • Hoitopaikkojen varaaminen
 • Sijoitus- ja maksupäätösten tekeminen
 • Lasten ateriatietojen seuranta